Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Študijný materiál na skúšku z Traumatológie

«»
Prípona
.doc
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42594
Posledná úprava
06.01.2014
Zobrazené
876 x
Autor:
jetpilot
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Bezvedomie
• Strata vedomia - bezvedomie je strata schopnosti reagovať na vonkajšie podnety v dôsledku zlyhania funkcie
mozgu
• Postihnutý je v bezvedomí, ak nereaguje na hlasné oslovenie alebo bolestivý podnet (uštipnutie kože na predlaktí)

Najčastejšie príčiny podľa častosti výskytu:
1. opilosť 5. febrilné kŕče
2. epilepsia 6. otravy liekmi
3. úrazy hlavy 7. poruchy prekrvenia mozgu - krvácanie, NCMP
4. diabetes mellitus - cukrovka ( najčastejšie hypoglykémia)

Riziká bezvedomia - bezvedomie je stav ohrozujúci život, lebo
1. spôsobuje poruchy dýchania
2. v bezvedomí hrozí obštrukcia dýchacích ciest - zapadnutým koreňom jazyka v dôsledku svalovej
hypotónie - koreň jazyka sa dotýka zadnej steny hltana , hlavne pri predklone hlavy a zatekaním
zvratkov zo žalúdka do pľúc s následným nebezpečným , často smrteľným zápalom pľúc (centrálne
zvracanie) a upchaním dutiny ústnej uvoľnenou zubnou protézou, úlomkami zubov, krvnými
zrazeninami alebo zvratkami
3. v bezvedomí chýbajú obranné reflexy vrátane reflexu kašľa

Zistenie stavu bezvedomia
1. slovný podnet - hlasno osloviť postihnutého ( pozor u starších ľudí na nedoslýchavosť) - čo sa stalo,
je vám niečo, ak neodpovedá, prikázať mu otvoriť oči
2. bolestivý podnet - zatrasenie za plecia alebo uštipnutie za kožu na predlaktí
3. v hlbokom bezvedomí postihnutý nereaguje na slovné ani bolestivé podnety, niektorí ale môžu mať aj
v hlbokom bezvedomí kŕče alebo výrazný nepokoj

Zistenie prítomnosti dýchania a pulzu
dýchanie - kľaknem si k postihnutému, líce priložím k jeho tvári - počujem dýchanie, cítim vydychovaný vzduch a súčasne očami sledujem dýchacie pohyby hrudníka - potrebné primerane odhaliť hrudník
krvný obeh- priložím jemne brušká dvoch prstov- ukazováka a prostredníka na ohryzok, presuniem prsty do priehlbiny medzi priedušnicu a kývač a ľahko nahmatám pulz na krčnej tepne - krčnici , ktorá prebieha po oboch stranách hrtana , ak pulz nie je hmatný na jednej strane, skúsim ho nahmatať na druhej strane , ale nie dlhšie ako 5 sekúnd
• ak je postihnutý v bezvedomí a spontánne dýcha - uložiť postihnutého do stabilizovanej polohy - poloha na boku , ktorá znižuje riziko vdýchnutia žalúdočného obsahu a pomáha udržiavať priechodnosť DC , po uložení do stabilizovanej polohe treba upraviť polohu hlavy- je to poloha so záklonom hlavy a vytočením brady k zemi - prípadné zvratky budú vytekať z úst von
• stabilizovaná poloha nezabráni regurgitácii žalúdočného obsahu (pasívny dej, často neviditeľný), vracaniu (aktívny dej, spojený s aktivitou svalstva), ani zapadnutiu jazyka, zabráni vdýchnutiu žalúdočného obsahu do dýchacích ciest a zníži riziko zapadnutia jazyka
• postihnutého v bezvedomí treba stále sledovať, hlavne či dýcha a či nezvracia
• do stabilizovanej polohy neukladať postihnutého pri početných poraneniach , napr. zlomeninách ...

Kľúčové slová:

traumatológia

príznaky

príčiny

bezvedomie

krvácanie

epilepsia

prvá pomoc

zlomeninyObsah:
 • Bezvedomie
  Prvá pomoc pri ošetrení krvácania
  Vnútorné krvácanie
  Krvácanie z nosa
  Krvácanie z ucha
  Náhle poruchy zdravia
  Mdloba
  Kŕče
  Epilepsia
  Akútny infarkt myokardu
  Náhla cievna mozgová príhoda („mozgová porážka“)
  Hypoglykémia
  Obväzová technika
  Tlakový obväz
  Znehybňujúci obväz
  Šatkové obväzy
  Ovínadlové obväzy
  Prakový obväz
  Náplasťové obväzy
  Omrzliny
  Prvá pomoc pri popáleninách
  Prvá pomoc pri poleptaní
  Poranenia hrudníka a pľúc
  Zlomeniny rebier
  PP pri poranení hrudníka
  Poranenie pľúc
  Poranenie chrbtice
  Rany
  Uštipnutie hadom
  Pohryznutie zvieraťom
  Športové úrazy a úrazová zábrana
  Definícia úrazu, vznik a mechanizmus úrazov
  Prevencia športových úrazov - prostriedky úrazovej zábrany
  Úrazová zábrana
  Prvá pomoc pri topení sa
  Úrazy
  Zlomeniny, vykĺbenia a podvrtnutia
  Polohovanie raneného
  Podvrtnutie - distorzia
  Vykĺbenie - luxácia
  Všeobecné zásady poskytovania PP
  Prvá pomoc pri zásahu elektrickým prúdom
  Zlomeniny - fraktúry
  Šok - život ohrozujúci stav