Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Humorálna a bunkami sprostredkovaná imunita

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47158
Posledná úprava
27.11.2017
Zobrazené
591 x
Autor:
monika.norbova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Imunita je odolnosť organizmu proti infekčným zárodkom (vírusy, baktérie, huby, prvoky), cudzím a odcudzeným bunkám ( bunky transplantované od geneticky odlišného jedinca a bunky vlastné, ale nádorovo pozmenené alebo vírusmi napadnuté bunky ) a ich produktom. Je to schopnosť organizmu reagovať na antigén imunitnou odpoveďou. Názov imunita je odvodený z latinského slova immunis, čo znamená slobodný, v zmysle oslobodený od niečoho, voľný, nedotknutý. Špecifická imunita sa označuje ako adaptívna alebo získaná imunita. Imunitný systém je zložitá sieť špecializovaných buniek, tkanív, molekúl a ich vzájomných interakcií, ktoré vznikli počas fylogenetického vývoja organizmov. Špecifická imunitná odpoveď sa fyziologicky rozvíja až po narodení. Nefunguje samostatne, vždy spolupracuje s prirodzenou imunitou. Na rozdiel od nešpecifickej imunitnej odpovede je charakterizovaná veľmi presným rozpoznaním cudzorodých antigénov a imunologickou pamäťou. Účinkuje cielene a presne proti jednotlivým konkrétnym patogénom. Je tvorená dvomi zložkami: humorálnou a bunkovou. Bunkovú imunitu tvoria T-lymfocyty, B-lymfocyty a plazmatické bunky. Humorálnu zložku tvoria predovšetkým protilátky a cytokíny.

Kľúčové slová:

špecifická imunita

T-lymfocyty

B-lymfocyty

antigény

protilátky

cytokínyObsah:
 • Úvod 3
  Imunitný systém 4
  Funkcie 4
  Špecifická imunita 5
  Antigény 6
  Bunková imunita 6
  T-lymfocyty 7
  Humorálna munita 7
  Protilátky 8
  Funkcie 9
  Cytokíny 9
  B-lymfocyty 9
  Záver 11
  Citovaná literatúra 12

Zdroje:
 • KREJSEK, Jan a Otakar KOPECKÝ. Klinická imunologie. 1. vydání. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004. 941 s. ISBN 80-86225-50-X
 • ŠTERZL, Ivan, et al.: Základy imunologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. ISBN 978-80-246-0972-0
 • MATEE,M.I.: Principles of the Adaptive Immune Response. Slideshare, 2011
 • STITES, D.P., TERR, A.I.: Základní a klinická imunologie. Praha: Victoria Publishing, 1994. 744 s. ISBN 80-85605-37-6.
 • LINTZMAN, J., et al.: Alergiologie a klinická imunologie. Brno: IDVPZ,2001.145 s. ISBN 80-7013-345-7