Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Seminárna práca - Pamäť

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
4117
Posledná úprava
25.05.2017
Zobrazené
3 634 x
Autor:
suso01
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pamäť považujeme za základnú vlastnosť živých organizmov. Jej zmyslom je uchovanie individuálnej skúsenosti. Pamäť umožňuje výsledky učenia uchovať tak, aby si ich človek podľa okolností a potrieb mohol kedykoľvek vybaviť a použiť. Pokusy a vysvetlenie súvislostí psychických procesov spájaných so zapamätávaním, uchovávaním, vybavovaním aj zabúdaním, sú veľmi staré. Ich východiskom boli najčastejšie princípy asociácií, o ktorých hovoril až Aristoteles. Pamäť sa stala jednoznačne interdisciplinárnym problémom. Výskumu pamäti a jej jednotlivých fáz sa doteraz venovalo mnoho autorov. K priekopníckym prácam patrí kniha H. Ebbinghausa „O pamäti“. Preslávil sa analýzou vlastnej pamäti. V ostatných rokoch sa pamäť zaraďuje do informačného poňatia kognitívnych procesov ako príjem, uchovanie a spracovanie informácie. Hlavná úloha pamäti spočíva v uchovaní, retencii informácií, ktoré prijali analyzátory. Pamäť môžeme chápať ako odraz predošlej skúsenosti vo vedomí človeka, ktorý tkvie v zapamätaní, uchovaní a následnom vybavení alebo znovupoznaní toho, čo už prv vníma, prežíval, robil, alebo jednoducho, čo sa naučil.

Kľúčové slová:

pamäť

teórie pamäti

druhy pamäti

rozdelenie pamäti

procesy pamäti

vybavovanie

zabúdanie

výskum pamätiObsah:
 • Pamäť
  1.1. Vysvetlenie pojmu pamäť
  1.2. Teórie pamäti
  1.3. Druhy pamäti
  1. Rozdelenie a vymedzenie pamäti podľa charakteru psychickej aktivity prevládajúcej v činnosti:
  2. Rozdelenie pamäti podľa charakteru celkovej činnosti:
  1.4. Procesy pamäti
  1.5. Vplyv opakovania na zapamätávanie
  1.6. Vybavovanie
  1.7. Zabúdanie
  1.7. Výskum pamäti

Zdroje:
 • doc. dr. Július Boroš, Csc - Základy psychológie, č. 67-354-77, vydalo SPN v Bratislave
 • Prof. PhDr. Jozef Daniel, DrSc. a kolektív -Prehľad všeobecnej psychológie, ISBN: 80-89132-05-7, Vydavateľ: ENIGMA, Nitra