Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Základy štátnej vedy (prednášky)

«»
Prípona
.ppt
Typ
prezentácia
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8260
Posledná úprava
09.02.2018
Zobrazené
787 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Základy štátnej vedy

• Niccoló Machiavelli položil základy štátnej vedy zač. 16. storočia vo svojich dielach „Vladár“ a „Úvahy o vláde“
• ďalšími osobnosťami sú Hobbes, J.Lock, Rousseau, Montesquieau
• J.Lock uviedol, že nemôže byť slobody bez zákona, konflikt nie je medzi slobodou a zákonom, ale medzi rôznymi zákonmi tak odlišnými, že je možno sotva ich nazývať rovnakým menom: ten prvý druhy zákona plynie z panstva zákona, ktorý znamená všeobecné princípy stanovené vopred, „pravidlá hry“, ktorá jednotlivcom umožňujú predvídať, ako bude donucovací aparát použitý, alebo čo občan môže robiť a čo môže urobiť za stanovených podmienok zákona, druhý druh zákona dáva autorite de facto moc robiť o čom si myslí, že je to treba, a tak panstvo zákona nemôže byť zachované v demokracii, ktorá sa pustila do rozhodovania každého záujmového konfliktu, nie podľa vopred stanovených pravidiel, ale podľa jeho „kladov a záporov“ ( porovnaj, Cesta do otroctva, český preklad Rozmluvy,Purley,1989)
• pozitivisticky orientovaná štátna veda - Jellinek, ktorá vyústila do „čistej právnej náuky“ ( Kelsen, Weyr) a antropologicky chápaná štátna veda, a to tak americká ak aj európska ( Hollander,P.: Základy všeobecné státovědy.Praha,Všehrd 1955,s. 10, Posluch,M.,Cibulka,Ľ.: Štátne právo Slovenskej republiky,2. vydanie, HEUREKA,2006,s.9.

Názov štátu

• slovo štát pochádza z latinského status = stav, ústava, poriadok, pre útvary, ktoré sa teraz štátmi nazývajú, začalo sa jeho používanie v Taliansku ( lo stato), ktoré znamenalo jednak tých, ktoré vládli, jednak obyvateľstvo na území toho štátu

Kľúčové slová:

základy štátnej vedy

formy vlády

spravodlivosť

demokracia

mocenské atribútyObsah:
 • Základy štátnej vedy
  Názov štátu
  Sociologicko-právnická definícia štátu podľa G. Jellinka
  Štátne orgány, štátny mechanizmus, klasifikácia
  Delenie štátnych orgánov
  Formy vlády
  Vymedzenie pojmu - ústava
  Chápanie štátneho práva
  Zhrnutie:
  štátoprávne vzťahy
  pramene štátneho práva
  aplikácia ústavy
  Čl. I ods.1 Ústavy - jej demokratický a právny charakter
  Hodnotové princípy ústavnosti
  Princíp spravodlivosti
  Zastupiteľská demokracia
  Skeptistické tendencie k demokracii
  Pojem „organizácie“ v oblasti štátnej správy, miestnej štátnej správy a samosprávy
  Orgán štátnej správy
  Mocenské atribúty štátneho orgánu
  Právny základe vzniku orgánu štátnej správy
  Ústava upravuje tieto orgány:
  Copyright a právna doložka.