Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Seminárna práca - Edukácia pacienta s celiakiou

«»
Prípona
.pdf
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46904
Posledná úprava
06.03.2017
Zobrazené
1 091 x
Autor:
zuzanka2527
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na základe sérologických štúdií sa prevalencia celiakálnej choroby v mnohých populáciách odhaduje približne na 1% a v posledných 50 rokoch sa stále zvyšuje. Vo všeobecnosti je celiakia považovaná za mierne ochorenie liečiteľné pomocou jednoduchých diétnych zmien. V skutočnosti celiakia zvyšuje riziko vzniku zdravotných komplikácií zahŕňajúcich zníženie kostnej denzity, zhoršenie celkovej kvality života a zvýšenie úmrtnosti (Leffler, 2011). Celiakia je chronické, celoživotné ochorenie. Pri zanedbaní liečby tohto ochorenia môže byť svojimi komplikáciami aj život ohrozujúcim ochorením (Rimárová- Majorová, 2010). Toto ochorenie ľudia často prehliadajú (Tran- Smith- Mangione, 2013).

Informovanosť o celiakii a bezlepkovej diéte je veľmi dôležitá najmä pre pacientov s týmto ochorením. Prijímanie presných informácií o chorobe, ale aj bezlepkovej diéte je potrebné pre dodržiavanie diéty, zmiernenie príznakov a zlepšenie kvality života. Pochopiť nevyhnutnosť diéty a naučiť sa ju správne dodržiavať pomôže znížiť záťaž choroby pre pacienta a prispôsobiť sa novým podmienkam, najmä v stravovaní (Zarkadas, 2013). Pacienti by mali neustále čerpať nové poznatky a informácie o chorobe. Môžu sa dozvedieť o výskyte lepku v potravinách a tým obmedziť jeho možný prísun. Lepok sa môže nachádzať aj v zdanlivo bezpečných potravinách. Rovnako sa môžu jednoducho dozvedieť o vhodnosti niektorých potravín a tým si obohatiť možnosti stravovania. Je nutné, aby pacienti venovali pozornosť potravinám, ktorými sa stravujú a mali dostatočné informácie o komplikáciách pri nedodržiavaní bezlepkovej diéty (Rimárová, 2005). Tieto komplikácie sa prejavujú hlavne u pacientov, ktorí dlhodobo nedodržiavajú bezlepkovú diétu.

Kľúčové slová:

edukácia

celiakia

bezlepková diéta

diagnostika ochorenia

bezlepkové potravinyObsah:
 • Edukácia pacienta s celiakiou - teória a príklad jedálnička

Zdroje:
 • BASS,S. et al. 2013. Celiakie - úspěšná léčba nesnášenlivosti lepku. 1.vyd. Praha: JÁN VAŠUT, s.r.o., 2013, 128 s. ISBN 978-80-7236-839-6.
 • JURÍKOVÁ, T.- BELANOVÁ, K.- BALLA, Š. 2012. Celiakia - sprievodca ochorením a výživou. 1,vyd. Nitra: UKF, 2012, 140 s. ISBN 978-80-558-0087-5.
 • JURÍKOVÁ, T.- BALLA, Š. 2012. Zdraviu prospešné účinky potravín pri bezlepkovej diéte. 1. vyd. Bratislava: ŠEVT a.s., 2012. 166 s. ISBN 978-80-558-0194-0.
 • KRAJČÍROVÁ, M. 2007. Celiakálna choroba v primárnej starostlivosti. In Pediatria pre prax. 2007, roč. 8, č. 5, s. 268-269. ISSN 1339- 4231.
 • LAKOS, G. 2012. Non-invasive monitoring of celiac disease. In MLO: Medical Laboratory Observer. [online]
 • LEFFLER, D. 2011. Celiac Disease Diagnosis and Management. In JAMA: The Journal of the American Medical Association. [online]
 • NEWTON, K.- SINGER, S. 2012. Celiac disease in children and adolescents: special considerations. In Seminars In Immunopathology. [online]
 • RIMÁROVÁ, K. 2005. Celiakia 2005 - sprievodca a pomocník pre osoby zdravotne postihnuté celiakiou. 1. vyd. Košice: Zdruţenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou, 2005. 85 s. ISBN 80-89041-89-2.
 • RIMÁROVÁ, K a kol. 2008. Celiakia-choroba a diéta. 1.vyd. Košice: Elfa, s.r.o., 2008. 134 s. ISBN 978-80-8086-095-0.
 • RIMÁROVÁ, K.- MAJOROVÁ, E. 2010. Pacient s celiakiou - základné poznatky o chorobe. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, s.r.o., 2010, 136 s. ISBN 978-80-7097-820-7
 • RIMÁROVÁ, K.- MAJOROVÁ, E.- LOVAYOVÁ, V. 2011. Celiakia-choroba a základy výživy. 1. vyd. Košice: EQUILIBRIA, s.r.o., 2011. 156 s. ISBN 978-80-7097-908-2.
 • RIMAROVA, K. 2013. Celiac Diseases - Global Demographic Context and Slovakia. [online]
 • RIVERA, E.- ASSIRI, A.- GUANDALINI, S. 2013. Celiac disease. In Oral diseases. [online]
 • SCHWARZOVÁ, M. https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/kvalita-zivota-s-celiakii/
 • TRAN, H.- SMITH, C.- MANGIONE, R. 2013. Drug absortion in celiac disease. In American Journal of Health-System Pharmacy. [online]
 • ZARKADAS, M. et al. 2013. Living with coeliac disease and a gluten-free diet: a Canadian perspective. In Journal of Human Nutrition & Dietetics. [online]
 • ZINGONE, F. et al. 2010. The quality of sleep in patients with coeliac disease. In Alimentary Pharmacology and Therapeutics . [online]