Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
1 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 367   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 8x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 1x
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0%
3,1 13x
Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka
97,8%
0,1 0x
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5%
0,1 5x
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3%
0,8 3x
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2%
1,2 1x
Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia
96,2%
0,4 0x
Agroekológia - skriptá
95,7%
1,0 56x
Semestrálna práca, Fyziológia rastlín - Problém zasolenia pôdy vo vzťahu k fyziologickým procesom
95,5%
0,1 7x
Erózia pôdy na Slovensku
95,1%
1,7 3x
Klimatológia elaborát - Bratislava Letisko
94,6%
0,1 1x
Technológia tabaku a predpestovaním priesad
94,2%
0,1 2x
Integrovaná rastlinná výroba
94,1%
0,5 12x
Agroklimatická štúdia - Prešov
93,8%
0,1 11x
Semestrálna práca - Výživa zvierat - Mlieko, Lucernová siláž
93,4%
0,1 6x
Ľanové semeno a mledzivo
93,3%
20,1 3x
Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie
93,1%
15,6 8x
Základy udržateľného poľnohospodárstva - otázky na skúšku
92,8%
0,1 20x
Liečivé rastliny, pestovanie, delenie, použitie - otázky na skúšku
92,7%
0,1 25x
Šošovica jedlá (Lens culinaris)
92,6%
1,0 1x
Obilie - semestrálna práca
92,5%
0,1 0x
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3%
1,6 1x
Manažment chovu hovädzieho dobytka - vypracované otázky
92,3%
0,2 10x
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - rastlinná časť
92,3%
0,4 17x
Krmovinárstvo - vypracovaný test, skriptá, vypracované okruhy
92,3%
7,6 4x
Hodnotenie a spracovanie poľnohospodárskych produktov - živočíšna časť
92,3%
0,3 10x
Agrohydrológia - Objemovo hmotnostné vzťahy v pôde
92,3%
0,7 17x
Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat - písomná a ústna časť
92,3%
0,1 43x
Vypracované otázky z hodnotenia poľnohospodárskych produktov /živočíšna časť/
92,3%
0,2 17x
Vypracované otázky na Základy udržateľného poľnohospodárstva
92,3%
0,4 32x
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - živočíšna časť
92,3%
0,2 7x
Požiadavky na strojové súpravy v systéme riadeného pohybu strojov po poli
92,2%
4,8 1x
Poľnohospodársky systém EÚ – otázky na štátnice
92,0%
0,3 3x
Pasenie a košarovanie oviec
92,0%
0,2 0x
Vypracované otázky na skúšku z predmetu Základy udržateľného poľnohospodárstva
91,8%
0,2 1x
Manažment živín v agroekosystéme
91,7%
0,1 18x
Voda v poľnohospodárskej krajine - komplet protokoly
91,1%
0,2 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: