Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 398   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 10x
Vplyv ekologického poľnohospodárstva na kvalitu rastlinnej produkcie
100,0%
0,8 2x
Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom
99,9%
1,5 11x
Štátnicové otázky - manažment živočíšnej výroby
99,5%
2,0 18x
Agrofarma NJHD Podnikateľský plán z predmetu Vidiecky turizmus a agroturizmus
98,5%
2,8 1x
Podnikateľský plán Šandalská chalúpka
98,0%
3,1 24x
Zloženie a vlastnosti ovčieho mlieka
97,8%
0,1 2x
Poľnohospodársky systém EÚ - vypracované otázky
97,5%
0,1 5x
Prezentácia na tému Obnoviteľné zdroje energie
97,3%
0,8 4x
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2%
1,2 1x
Severské alvary (Manažment a ochrana ekosystémov)
96,8%
0,1 0x
Využitie poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie
96,5%
0,1 9x
Vodná a veterná erózia na Slovensku a protierózne opatrenia
96,2%
0,4 3x
Agroklimatická štúdia (lokalita : Košice - letisko )
96,0%
1,5 1x
Agroekológia - skriptá
95,7%
1,0 62x
Semestrálna práca, Fyziológia rastlín - Problém zasolenia pôdy vo vzťahu k fyziologickým procesom
95,5%
0,1 9x
Manažment ochrany rastlín - prof. Ing. Ľ. CAGÁŇ, CSc. - doc. Ing. K. HUDEC, PhD.
95,1%
0,8 1x
Erózia pôdy na Slovensku
95,1%
1,7 4x
Klimatológia elaborát - Bratislava Letisko
94,6%
0,1 3x
OTÁZKY KU SKÚŠKE "Analýza kontaminantov v krmivách a potravinách " II. ROČNÍK BKaP
94,4%
0,1 0x
Technológia tabaku a predpestovaním priesad
94,2%
0,1 2x
Integrovaná rastlinná výroba
94,1%
0,5 16x
Agroklimatická štúdia - Prešov
93,8%
0,1 11x
Manažment chovu oviec - vypracované otázky na skúšku
93,5%
0,1 1x
Semestrálna práca - Výživa zvierat - Mlieko, Lucernová siláž
93,4%
0,1 21x
Ľanové semeno a mledzivo
93,3%
20,1 9x
Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie
93,1%
15,6 9x
Organický podiel pôdy, humus
93,0%
0,4 0x
Základy udržateľného poľnohospodárstva - otázky na skúšku
92,8%
0,1 20x
Liečivé rastliny, pestovanie, delenie, použitie - otázky na skúšku
92,7%
0,1 34x
Šošovica jedlá (Lens culinaris)
92,6%
1,0 2x
Jačmeň slama a repkové semeno
92,6%
4,3 3x
Obilie - semestrálna práca
92,5%
0,1 1x
Hodnotenie a spracovanie poľnohospodárskych produktov - živočíšna časť
92,3%
0,3 12x
Krmovinárstvo - vypracovaný test, skriptá, vypracované okruhy
92,3%
7,6 12x
Agrohydrológia - Objemovo hmotnostné vzťahy v pôde
92,3%
0,7 21x
Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat - písomná a ústna časť
92,3%
0,1 50x
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3%
1,6 1x
Manažment chovu hovädzieho dobytka - vypracované otázky
92,3%
0,2 20x
Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - rastlinná časť
92,3%
0,4 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: