Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Manažment a technológia chovu hospodárskych zvierat - písomná a ústna časť

«»
Prípona
.zip
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
50 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40567
Posledná úprava
08.09.2012
Zobrazené
2 191 x
Autor:
jana99
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované otázky na písomnú a ústnu skúšku z Manažmentu a technológie chovu hospodárskych zvierat.

PÍSOMNÁ ČASŤ
1. Popíšte mledzivové obdobie chovu teliat s alternatívami ich ustajnenia.
Teľatá sú zvieratá samčieho a samičieho pohlavia od narodenia do 6 mesiacov veku. Patria v chove HD k najrizikovejším kategóriám. Cieľom odchovu teliat je odchovať zdravé a životaschopné jedince ako základ budúcej vysokoúžitkovej generácie jedincov. Rozdiel medzi teľaťom a dospelým zvieraťom je v tráviacej sústave. 
Zvláštnosti vývinu tráviacej sústavy
Najlepšie vyvinutý je slez, predžalúdok slabšie, od veku 2-3 týždne sa intenzita rastu spomaľuje a začína sa vývoj predžalúdka (hlavne bachora). Zvláštnu pozornosť venujeme výžive zvieraťa a takisto výžive matky...


2. Popíšte obdobie mliečnej a rastlinnej výživy teliat – ošetrovanie, ustajnenie, odstav metódy odstavu, selekcia zvierat.
Obdobie mliečnej výživy trvá od odstavu mledzivovej výživy (od 10 dní veku) po ukončenie mliečnej výživy. Je potrebné zabezpečiť kontinuálny prechod bez stresov z predchádzajúceho obdobia. Základom KD je mliečny nápoj, pokračujeme v kŕmení prebytočným mledzivom, ktoré riedime vodou alebo s mliečnou kŕmnou zmesou (MKZ); môžeme kŕmiť kravským mliekom. Ohrievame len na 28 C. treba dbať na hygienu nádob.

Zásady pre MKZ:
-certifikát o zdravotnej nezávadnosti
-zloženie zmesi (každý predajca musí deklarovať zloženie zmesi)
-poznať legislatívu (čo sa môže a čo nemôže používať, nesmú sa používať hormonálne prípravky)
-zmes musí byť dobre skladovateľná, homogenizovateľná a nesmie sa používať po dobe expirácie
-zmes sa riedi v pomere 1:9, teplota 39-40 C.
...

ÚSTNÁ ČASŤ
1. Zásady vzdušného odchovu teliat a prevádzkovania búd
Ustajnenie teliat v búdach – vzdušný odchov teliat. Búdy môžu byť plastové, laminátové drevené, zo slamy..., s výbehom alebo bez výbehu (zvieratá sú fixované). Búdy musia byť zo všetkých strán okrem čelného otvoru uzatvorené, bez prievanu. Búdy musia byť podstielané, podstiela sa každý deň na úrovni 25-30 cm a denne pristielame 0,75-1 kg na kus. Podklad má byť vybetónovaný, izolovaný a mierne vyspádovaný, spád vedený priamo do žumpy. Búdy umiestňujeme smerom na juh a juhovýchod. Hnoj sa odstraňuje po skončení prevádzky, búdy sa premiestnia, vyčistia a vydezinfikujú. Treba zabezpečiť ochranu krmiva pred nepriazňou počasia...

2. Význam a zásady hodnotenia telesnej kondície kráv
Zhodnotiť telové rezervy, preveriť úroveň výživy, optimalizovať zdravie a plodnosť, maximalizovať produkciu mlieka a vyčerpať genetickú predispozíciu mlieka.
Kravy hodnotíme niekoľkokrát: pred zasušením – rebro, pred otelením, pripúšťaním a na vrchole laktácie. Pri hodnotení sledujeme či má dobre vyvinuté svalstvo, zaoblené tvary tela, mierne prerastené tukom, živá reakcia, zdravý výzor a dobrá pohyblivosť. Telesná kondícia sa hodnotí 5 bodovou stupnicou, na viacerých miestach – posledné rebro, tŕňové výbežky bedrových stavcov, prechod z bočných výbežkov stavcov k hladovej jame (na pravej strane) atď...
...

Kľúčové slová:

manažment chovu hospodárskych zvierat

hospodárske zvieratá

chovObsah:
 • PÍSOMNÁ ČASŤ
  1. Popíšte mledzivové obdobie chovu teliat s alternatívami ich ustajnenia.
  2. Popíšte obdobie mliečnej a rastlinnej výživy teliat – ošetrovanie, ustajnenie, odstav
  3. Popíšte základné organizačné a hygienické predpoklady pastvy a základné zásady manažmentu a techniku chovu jalovíc(metódy odchov).
  4. Popíšte najdôležitejšie kroky v manažmente kŕmenia, manažment ošetrovania dojníc vo vzťahu k fáze laktácie a reprodukcie
  5. Popíšte najčastejšie chyby pri dojení a ich dôsledky , výkonnosť dojární
  6. Popíšte význam a spôsoby zasúšania kráv, manažmentu a ošetrovania počas zasušenia.
  7. Charakterizujte boxový systém ustajnenia dojníc, možnosti riešenia vo vzťahu k biologickým a fyziologickým požiadavkám dojníc.
  8. Charakterizujte zásady väzného ustajnenia systému ustajnenia HD a systém ustajnenia na hlbokej podstielke
  9. Systémy odpratávania hnoja, produkcia hnoja, riešenie hnojnej koncovky, zásady uskladnenia hnoja po vzťahu k OŽP.
  10. Základné predpoklady chovu kráv technológia v chove
  12. Tepelný stres a jeho dôsledky, možnosti eliminácie v jednotlivých druhoch HZ.
  13. Zásady ošetrovania prasníc pred pôrodom a po pôrode, ustajnenie rodiacich a dojčiacich prasníc.
  14. Manažment chovu a ošetrovania plemenných kancov
  15. Technologické systémy ustajnenia, kŕmenia (nové trendy), napájania a odstraňovania hnoja v chove ošípaných
  16. Popíšte zásady manažmentu chovu plemenných prasničiek.
  18. Zásady chovu oviec v zime. Charakterizujte systémy chovu bahníc s jahňatami do odstavu, spôsoby odstyvu
  19. Charakteristika technologických systémov v chove oviec, potreba plochy pre jednotlivé kategórie.
  20. Základné chovateľské systémy a manažment chovu nedojených stád oviec.
  21. Manažment výkrmu jahniat
  22. Manažment odchovu plemenných jahničiek a barančekov.
  23. Zásady chovu oviec v lete, zásady pastvy, možnosti pastvy a košarovanie oviec.
  24. Manažment chovu a technológie ustajnenia koní.

  ÚSTNÁ ČASŤ
  1. Zásady vzdušného odchovu teliat a prevádzkovania búd
  2. Význam a zásady hodnotenia telesnej kondície kráv
  3. Význam ošetrovania ceckov po dojení a požiadavky na dezinfekčný roztok
  4. Charakterizujte kategórie HD
  5. Popíšte postup pri dojení. Prednosti jednotlivých typov dojární.
  6. Popíšte možnosti skvasovania mledziva a zásady pre nákup MKZ
  7. Význam a systém hodnotenia chôdze kráv a význam a zásady ošetrovania paznechtov.
  8. Zásady prevádzkovania napájadiel
  9. Nasávacia schopnosť podstielky. Potreba a kvalita podstielky v jednotlivých systémoch.
  10. Hodnotenie priebehu pôrodov, význam pre chovateľskú prax
  11. Vymenujte technické zariadenia na pasienkoch a popíšte oplôtky.
  12. Čo je to flushing oviec, kde a kedy sa využíva a ako sa realizuje, jeho efekt
  13. Popíšte spôsoby výkrmu teliat.
  14. Popíšte základné kroky manažmentu vo výkrme HD.
  15. Popíšte dôsledky stučnenia kráv počas gravidity
  16. Popíšte hlavné skupiny pomôcok v chove HD, ich význam a využitie.
  17. Popíšte zásady prevádzkovania AKB
  18. Zásady pre tvorbu podláh a naháňacích uličiek
  19. Výhody a nevýhody kŕmenia do válovov a kŕmny stôl.
  20. Zvláštnosti ošípaných a dôsledky ich nerešpektovania
  21. Zásady tvorby skupín v chove ošípaných
  22. Hodnotenie kondície bahníc
  23. Manažment dochovu prasiat
  24. Zásady odstavu prasiatok a spôsoby odstavu.
  25. Aké opatrenia sú potrebné ak sa po odstave neprejavuje ruja.
  26. Zásady hodnotenia kondície prasníc.
  27. Charakterizujte kategórie ošípaných
  28. Charakterizujte kategórie oviec
  29. Zásady strihania oviec, spôsoby strihania.
  30. Zásady dojenia oviec, spôsoby dojenia
  31. Popíšte zásady pripúšťania z ruky u oviec
  32. Význam vody v chove HZ, zdroje a výdaj vody
  33. Význam pastvy jalovíc a skupiny vo vzťahu k pastve.