Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Hodnotenie a spracovanie poľnohospodárskych produktov - živočíšna časť

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
0,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39212
Posledná úprava
05.01.2012
Zobrazené
2 482 x
Autor:
pocahontass88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štátnicové otázky z predmetu hodnotenie a spracovanie poľnohospodárskych produktov.

1. Zhodnotenie súčasných foriem nákupu jatočných zvierat (nákup v živom, mäse, formou výseku, prístrojová klasifikácia, intervenčný nákup).
Nákup jatočných zvierat v živom stave sa uskutočňuje na základe hmotnosti a subjektívneho stanovenia triedy kvality. Na základe živej hmotnosti a odhadu nakŕmenia zvierat sa stanoví nákupná (čistá, porážková) hmotnosť. Akostná trieda, ktorá má vzťah k štruktúre jatočného tela sa stanoví subjektívne. Výhodou tohoto spôsobu speňažovania jatočných zvierat je nenáročnosť na technické vybavenie a hlavne rýchlosť predaja, pretože ihneď po stanovení nákupnej hmotnosti a triedy kvality je možné vypočítať cenu za konkrétnu dodávku jatočných zvierat. Nevýhodou nákupu v živom stave je nižšia presnosť stanovenia nákupnej hmotnosti ale aj akostnej triedy a z tohoto dôvodu môže dôjsť k sporom medzi obchodujúcimi stranami. Spory pri nákupe v živom stave sa riešia kontrolnými zabitiami...

2. Požiadavky spracovateľov na jednotlivé druhy jatočných zvierat (hov. dobytok, teľatá, ošípané, ovce, hydina).
Požiadavky na jatočný hovädzí dobytok
Dlhodobou požiadavkou je znižovať podiel kráv vyradených z reprodukcie. V súčasnom období predstavujú kravy a prvôstky asi 40 % z jatočného hovädzieho dobytka. Výkrmový dobytok a jalovice predstavujú približne 60 % a je žiadúce aby ich podiel stúpol na 68 – 70 %. Tento cieľ je možné dosiahnuť nižším vyraďovaním kráv na jatočné účely a intenzívnejším výkrmom býkov a jalovíc. Ďalšou požiadavkou je optimálne osvalenie a pretučnenie jatočného tela. Pre kategóriu býkov je reálne pri optimálnych podmienkach výkrmu aby býky slovenského strakatého plemena boli prevažne zatrieďované do triedy U 2, prípadne R 2 pri živej hmotnosti pred zabitím 550 – 600 kg. Býky pinzgauského plemena je reálne vykrmovať do 500, maximálne 550 kg a môžu byť oklasifikované triedou R 2 a len veľmi dobre osvalené triedou U 2 respektíve U 3.

Jatočné teľatá
Produkcia teľacieho mäsa na Slovensku sa pohybuje na úrovni 4 000–5 000 ton živej hmotnosti ročne. Z tohto množstva tvoria výkrmové teľatá približne 53 % a cicavé 47 %.
Z hľadiska výroby akostného výsekového mäsa sa požaduje mäso len z dobre vykŕmených teliat kŕmených na báze mlieka a mliečnych kŕmnych zmesí. Cicavé teľatá sú vykrmované na báze mlieka do veku 8 týždňov a živej hmotnosti 60 - 80 kg. Vykrmované teľatá sa vykrmujú na báze mliečnych kŕmnych zmesí do veku 4 mesiacov a maximálnej živej hmotnosti 215 kg...

Kľúčové slová:

ošípane

jatočné zviera

SEUROP

hovädzí dobytok

poľnohospodárstvoObsah:
 • 1. Zhodnotenie súčasných foriem nákupu jatočných zvierat (nákup v živom, mäse, formou výseku, prístrojová klasifikácia, intervenčný nákup).
  2. Požiadavky spracovateľov na jednotlivé druhy jatočných zvierat (hov. dobytok, teľatá, ošípané, ovce, hydina).
  3. Hodnotenie a klasifikácia jatočných tiel hovädzieho dobytka pri nákupe - systém SEUROP.
  4. Základné ukazovatele používané pri hodnotení jatočných zvierat v živom stave a po zabití.
  5. Zásady prístrojového (aparátneho) hodnotenia a klasifikácie jatočných tiel ošípaných pri nákupe systémom SEUROP (dvojbodová metóda, metódy na princípe reflexie a ultrazvuku).
  6. Hodnotenie a klasifikácia jatočných ošípaných.
  7. Hodnotenie a klasifikácia jatočných oviec
  8. Hodnotenie a klasifikácia jatočnej hydiny pri nákupe (akostné triedy, zrážky za nakŕmenosť, jatočná výťažnosť, kontrolné zabitia). Jednateľské speňažovanie hydiny.
  9. Definícia hmotnosti jatočne opracovaného tela (hmotnosti mäsa) hov. dobytka, teliat, ošípaných, oviec, kôz a hydiny v zmysle platnej legislatívy.
  10. Definícia mäsa podľa ISO noriem. Akosť mäsa a faktory, ktoré ju podmieňujú. Chemické zloženie mäsa.
  11. Požiadavky na senzorické, nutričné, technologické a hygienické vlastnosti mäsa. Cudzorodé látky v mäse. Značkové hovädzie a bravčové mäso.
  12. Intravitálne činitele ovplyvňujúce akosť mäsa (vplyv plemena, pohlavia, veku, výživy, technológie chovu a zaobchádzania so zvieratmi pred zabitím).
  13. Postmortálne zmeny v mäse (rigor mortis, zrenie mäsa, hlboká autolýza mäsa).Zrenie mäsa.
  14. Hodnotenie kvality živočíšnych tukov (výťažnosť, spracovanie a skladovanie, zmyslové a fyzikálno-chemické vlastnosti živ. tukov).
  15. Hodnotenie a spracovanie koží.
  16. Kvalitatívne vlastnosti a výživná hodnota vajec.
  17. Sortiment trhových druhov vajec v SR podľa Potravinového kódexu SR.
  18. Zásady hodnotenia a triedenia jatočných králikov pri nákupe.
  19. Požiadavky na akosť včelieho medu a jeho hodnotenie pri nákupe (získavanie medu, senzorické a fyzikálno-chemické požiadavky).
  20. Hodnotenie a triedenie ovčej potnej vlny pri nákupe podľa (akostné triedy, zrážky, výťažnosť vlny).
  21. Vlastnosti kravského mlieka (S, t, B, L, ML, BTS), fyzikálno-chemické vlastnosti (hustota, titrač. kyslosť, TTM) a faktory ovplyvňujúce kvalitu mlieka (senzorické vlastnosti, zloženie).
  22. Hodnotenie kvality surového kravského mlieka v zmysle platných legislatívnych predpisov (požiadavky vo vzťahu ku zdravotnému stavu dojníc, fyzikálno-chemické a mikrobiologické znaky kvality, doplnkové znaky kvality).
  23. Posudzovanie štandardnosti dodávok mlieka, preverovanie znakov kvality (miesta, znaky) a náhradné odbery vzoriek mlieka pre hodnotenie v centrálnom laboratóriu.
  24. Zásady regulácie trhu s mliekom a ml.výrobkami
  25. Hodnotenie ovčieho mlieka podľa platných legislatívnych predpisov
  26. Hodnotenie kozieho mlieka podľa platných legislatívnych predpisov
  27. Hodnotenie ovčieho hrudkového syra podľa platných legislatívnych predpisov
  28. Hodnotenie sudového ovčieho syra
  29. Hodnotenie kozieho hrudkového syra podľa platných legislatívnych predpisov
  30. Veterinárne, hygienické a zdravotné požiadavky na získanie ovčieho mlieka a výrobu ovčieho hrudkového syra a technologický postup výroby ovčieho hrudkového syra