Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Krmovinárstvo - vypracovaný test, skriptá, vypracované okruhy

«»
Prípona
.zip
Typ
skriptá
Stiahnuté
12 x
Veľkosť
7,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46891
Posledná úprava
13.02.2017
Zobrazené
1 401 x
Autor:
maria.toracova30
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy (objemová krmovina, objemové krmivo, krm, krmivová základňa, siláž zavädnutá, seno, krmová základňa ...).
Objemová krmovina
Plodina pestovaná na výrobu objemových krmív
Krmivo
Materiál rastlinného, živočíšneho alebo minerálneho pôvodu, slúžiaci na kŕmenie zvierat. Poznáme jadrové a objemové krmivá. Odlišujú sa obsahom živín (N, P, K, Ca, Mg, Na), energie (NEL, NEV), vlákniny a stráviteľnosťou.
Krm
Spoločný názov pre krmovinu a krmivo
Krmovinová základňa
Súbor plôch, na ktorých sa pestujú kŕmne plodiny.
Skladá sa z týchto zložiek:
• krmoviny pestované na ornej pôde (K / OP)
• TTP (poloprírodné)
• plochy, z ktorých sa získava krmivo ako vedľajší produkt rastlinnej výroby, nepoľnohospodárske plochy
Krmivová základňa
Súhrn všetkých uskladnených krmív (seno, siláž, okopaniny, jadrové krmivá)
Krmová základňa
Spoločný názov pre krmovinovú a krmivovú základňu
Zelené krmivo
Čerstvo pokosená a upravená hmota krmovín určená na kŕmenie. Obsah sušiny je nízky, 120-220 g.kg-1 (12-22% → „niečo vlhké“).
Seno
Objemové krmivo konzervované sušením. Obsah sušiny je 850 g.kg-1 (85% → „takmer suché“).
Siláž
Objemové krmivo konzervované za anaeróbnych podmienok (→ bez prístupu vzduchu) kyselinou mliečnou. Požadovaný obsah sušiny sa dosiahne na koreni (cca 300 g.kg-1)
Siláž zo zavädnutej hmoty (senáž)
Je objemové krmivo konzervované kyselinou mliečnou po zavädnutí na sušinu (350-450 g.kg-1)

Kľúčové slová:

krmovinárstvo

kukurica

ovos

tritikale

strukoviny

bôb

vika siata

trávy

porastyObsah:
 • 1. Základné pojmy (objemová krmovina, objemové krmivo, krm, krmivová základňa, siláž zavädnutá, seno, krmová základňa ...).
  2. Rozdelenie poľných krmovín.
  3. Kukurica siata (Zea mays) - pestovanie na siláž.
  4. Kukurica siata (Zea mays) - pestovanie na zelené kŕmenie.
  5. Ciroky (Sorghum spp.).
  6. Ovos siaty (Avena sativa).
  7. Raž siata (Secale cereale).
  8. Tritikale ozimné (Triticosecale).
  9. Jačmeň siaty jarný (Hordeum vulgare).
  10. Pšenica letná, forma ozimná (Triticum aestivum).
  11. Strukoviny - druhy, ich význam v osevných postupoch a vo výžive zvierat.
  12. Vika siata (Vicia sativa); vika huňatá (Vicia villosa); vika panónska (Vicia pannonica).
  13. Hrach siaty pravý kŕmny - peluška (Pisum sativum ssp. sativum speciosum)
  14. Bôb obyčajný (Faba vulgaris), sója fazuľová (Glycine soja).
  15. Kŕmna repa (Beta vulgaris conv. crassa)
  16. Repa cukrová (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima).
  17. Mrkva obyčajná (Daucus carota ssp. sativus).
  18. Kapusta repková pravá - repka olejka (Brassica napus conv. napus).
  19. Repica poľná olejnatá (Brassica rapa ssp. oleifera). Horčica biela (Sinapis alba). Reďkev siata (Raphanus sativus var. oleiformis).
  20. Kapusta obyčajná kučeravá - kŕmny kel (Brassica oleracea conv. viridis).
  21. Ostatné doplnkové jednoročné krmoviny.
  22. Strukovinoobilné miešanky (SOM) ozimné.
  23. Strukovinoobilné miešanky (SOM) jarné.
  24. Letné a strniskové miešanky.
  25. Jednoročné krmoviny (JRK) pestované na ornej pôde, podsevy.
  26. Viacročné krmoviny (VRK) pestované na ornej pôde.
  27. Ďatelinoviny (leguminózy) a ich význam v agroekosystéme.
  28. Lucerna siata (Medicago sativa).
  29. Ďatelina lúčna (Trifolium pratense).
  30. Ďatelina plazivá (Trifolium repens), ďatelina hybridná (Trifolium hybridum),
  31. Kŕmne trávy a ich biológia.
  32. Základné kŕmne trávy:
  33. Semenárstvo tráv a medzirodové hybridy tráv.
  34. Doplnkové trávy:
  35. Ďatelinotrávne miešanky (ĎTM).
  36. Trávny porast (TP) ako ekosystém/agroekosystém.
  37. Abiotické faktory a biotické zložky trávneho ekosystému, mimoprodukčné funkcie TP
  38. Najrozšírenejšie typy (spoločenstvá) trávnych porastov.
  39. Pratotechnika TP (vodný režim, povrchová úprava, obnova).
  40. Buriny a príčiny zaburinenosti TP, regulácia zaburinenosti v TP.
  41. Výživa a hnojenie TP, vplyv hnojenia na TP.
  42. Hnojenie TP minerálnymi hnojivami.
  43. Hnojenie TP animálnymi hnojivami.
  44. Využívanie TP kosením (kosná zrelosť) a vplyv kosenia na TP.
  45. Využívanie TP pasením (pasienková zrelosť, zaťaženie pasienka, nedopasky, rotačná pastva, oplôtky, lúčno-pasienkové hospodárstvo, celoročný chov zvierat bez ustajnenia na pasienkoch) a vplyv pasenia na TP.
  46. Systémy pasenia.
  47. Pasenie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
  48. Starostlivosť o pasienky, organizácia a technika pasenia.
  49. Zber, konzervovanie (výroba sena, výroba siláží - silážovateľnosť, silážovanie) a skladovanie objemových krmív.
  50. Štruktúra pestovania kŕmnych plodín v SR.