Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Severské alvary (Manažment a ochrana ekosystémov)

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47902
Posledná úprava
20.04.2021
Zobrazené
300 x
Autor:
michaela.halenarova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Celosvetovo majú severské alvary veľmi obmedzené rozmiestnenie. Nachádzajú sa najmä na pobaltskej oblasti Európa a v región Veľkých jazier v Severnej Amerike. V rámci Európskej únii sa biotop vyskytuje iba vo Švédsku (predovšetkým na ostrovoch Öland a Gotland), ďalej v Estónsku a s menšími oblasťami sa objavuje aj v juhozápadnom Fínsku.
Alvary sa väčšinou vyskytujú v mozaike s príbuznými biotopmi, ako sú napríklad Fácie polo prirodzených suchomilných travinno - bylinných a krovinových porastov na vápnitom substráte, alebo Skalné travinno-bylinné porasty a Vápencové „chodníky“, teda pravidelné bloky vápenca s veľkými dlaždicami oddelenými sieťou zvislých štrbín.

Severské alvary sa vyznačujú otvorenosťou (vystuženou pastvou), rovinatosťou a vápencovým podložím. V období leta sú vystavené vetrom, ktoré spôsobujú sucho a v zime sú následkom chladu vystavené mrazu.
Hlavnou charakteristikou je veľmi tenká vrstva pôdy (0-30 cm). Tá je predovšetkým produktom zvetrávania, obsahuje rozptýlené ložiská kremičitých pôd zo starých plážových hrebeňov. Vegetačný kryt je častokrát neúplný s holými škvrnami. Spoločenstvá rastlín a bezstavovcov sú väčšinou druhovo bohaté, mnohé z nich si vyvinuli rôzne adaptácie na zvládnutie drsných podmienok spojených so suchom v lete, mrazivými zimami a veternými podmienkami počas celého obdobia.
...

Kľúčové slová:

severské alvary

ekosystém

ekológia

environmentalistika

životné prostredie

ochrana životného prostredia

biotop

flóra

fauna

alvar

kulík

kaňa

strakoš

penica

pasenie

pastvina

pastvaObsah:
 • 1 Charakteristika biotopu 3
  1. 1 Oblasť výskytu 3
  1.2 Charakteristika prírodných podmienok 3
  1.3 Charakteristické druhy 3
  1.3.1 Flóra 3
  1.3.2 Fauna 5
  2 Sezónna dynamika 6
  2.1 Sezónne a medziročné zmeny typické pre biotop 6
  3 Ohrozenie biotopu 6
  3.1 Faktory a podmienky negatívne ovplyvňujúce existenciu a funkciu biotopu 6
  4 Manažment 7
  4.1 Manažmentové zásahy a aktivity potrebné na fungovanie alebo ochranu biotopu 7
  5 Použitá literatúra 9

Zdroje:
 • Schillander, P. & Hultengren, S. 1998. Plants and animals on the alvars of Öland. Kalmar County Administrative Board, Kalmar (brochure).
 • Pärtel, M., Kalamees, R., Zobel, M. & Rosén, E. 1999. Alvar grasslands in Estonia: variation in species composition and community structure. Journal of Vegetation Science 10: 561-568.
 • Rosén, E. & Borgegård, S.-O. 1999. The open cultural landscape. In: Rydin, H., Snoeijs, P. & Diekmann, M. (eds.) Swedish plant geography. Acta Phytogeographica Suecica 84: 113-134.
 • Lager, H., Larsson, J., Moreau, A. & Wedin, A. 2001. Södra Ölands odlingslandskap - världsarvsansökan. Länsstyrelsen i Kalmar län Meddelande 2001:14.
 • Ekstam, U. & Forshed, N. 2002. Svenska alvarmarker - historia och ekologi. Naturvårdsverket Förlag, Stockholm.
 • Länsstyrelsen Kalmar län. 2005. Bevarandeplan för Natura 2000-området Stora Alvaret. Kalmar County Administrative Board, Kalmar.
 • Nilsson, L. 2007. Inventering av bladfotingar på Öland 2007. - Manuscript of report in preparation.
 • Königsson, L.K. 1968. The Holocene history of the Great Alvar of Öland. Acta Phytogeographica Suecica 55:1-172.
 • Rosén, E. 1982. Vegetation development and sheep grazing in limestone grasslands of Stora Alvaret, Öland Sweden. Acta Phytogeographica Suecica 72:1-104.
 • Airaksinen, O. & Karttunen, K. (eds.) 1999. Natura 2000 handbok över de finska naturtyperna. - Finnish Ministry of Environment, Helsinki.
 • Naturvårdsverket 2005. Natura 2000, art- och naturtypsvisa vägledningar: 6280 *Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker (SF). Naturvårdsverket, Stockholm (available via http://www.naturvardsverket.se).
 • Rosén, E. 1984. Some short-term changes in the dynamics of limestone grasslands of south Öland, Sweden. Nova Acta Regia Societas Scientiarum Upsaliensis, Serie V:C,3:189-205.
 • Rosén, E. & Bakker, J.P. 2005. Effects of agri-environmental schemes on scrub clearence, livestock grazing and plant diversity in a low-intensity farming system on Öland, Sweden. Basic and Applied Ecology 6:195-204.