Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Manažment chovu hovädzieho dobytka - vypracované otázky

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46613
Posledná úprava
18.04.2016
Zobrazené
1 540 x
Autor:
jozo294
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
1.Význam chovu HD, biologicko-produkčné funkcie chovu hovädzieho dobytka.

Dve funkcie: produkčná, mimoprodukčná (v budúcom období sa v zmysle EÚ očakáva nárast tejto funkcie)
PRODUKČNÁ:
- produkcia kvalitných potravín- mlieko, mäso. Prví začali dojiť Egypťania, národy Strednej Ázie a Rimania
- maštaľný hnoj
- pravidelný príjem finančných prostriedkov
- koža
- produkcia surovín pre priemysel (rohy, paznechty, niektoré častí kože, kosti, kostný tuk, loj), ktoré slúžia pre výrobu bielkovinových hydrolyzátov, mydiel, emulzií, gleju, prípadne oleje a mazadlá. Vo farmaceutickom priemysle niektoré žľazy s vnútornou sekréciou (získavanie hormónov- inzulín, progesterón). Je základom hospodárenia každého podniku, pretože nadväzuje na pôdu.
MIMOPRODUKČNÁ:
Zlepšovanie kultúrneho charakteru krajiny, rozvoj vidieka, produkcia altenatívnych palív 1. Generácie- bioplyn, (2. Generácie- bionafta, bioetanol v EÚ spotreba 8-10%, perspektívne až 25%)
Mimoprodukčnú funkciu predstavuje nezastupiteľné a multifunkčné postavenie chovu dobytka pri zlepšovaní kultúrneho charakteru krajiny a udržiavaní trávnych porastov v prirodzenom a kultúrnom stave, predovšetkým v horských a podhorských oblastiach, udržiavaní životného prostredia spásaním trvalých trávnych porastov, produkciou alternatívnych významným vplyvom na rozvoj vidieka a tvorbu pracovných príležitostí (zamestnanosť a sociálne funkcie). Perspektívne bude narastať využitie chovu hovädzieho dobytka v agroturistike, pri ktorej sa ľudia vracajú k tradíciám a sú v bezprostrednom kontakte s prírodou a s hospodárskymi zvieratami.
Význam chovu dobytka pre obyvateľstvo z hľadiska jeho mimoprodukčných funkcií spočíva predovšetkým v spásaní nepoľnohospodárskych plodín na ornej pôde, ale aj na vzdialených, ťažko prístupných miestach, svahovitých pasienkoch a ťažšie prístupných lokalitách, ktoré sú často husto prerastené nežiaducimi burinami.

Kľúčové slová:

hovädzí dobytok

plemenný a úžitkový typ

telesná stavba

úžitkovost

plodnosť

technika chovuObsah:
 • 1.Význam chovu HD, biologicko-produkčné funkcie chovu hovädzieho dobytka.
  2.Plemenný a úžitkový typ, charakteristika jednotlivých úžitkových typov HD.
  3.Charakteristika utvárania jednotlivých častí tela HD - hlava, krk, hrudník, chrbát, vemeno.
  4. Požiadavky na správny postoj hrudných a panvových končatín HD a chyby telesnej stavby.
  5. Hodnotenie exteriéru holštajnského plemena a mating program pripárovania býkov.
  6. Hodnotenie exteriéru slovenského strakatého plemena - „Systém 97“
  7. Hodnotenie telesnej kondície kráv slovenského strakatého a holštajnského plemena (BCS)
  8. Mlieková úžitkovosť HD, anatomická stavba vemena, hormonálna regulácia sekrécie mlieka
  9. Sekrécia a ejekcia mlieka, činitele vplývajúce na produkciu mlieka
  10. Laktácia a jej hodnotenie
  11. Mäsová úžitkovosť HD - hovädzie mäso, ranosť, výkrmovosť a jej hodnotenie.
  12. Jatočná výťažnosť HD, hmotnosť jatočne opracovaného tela, schéma jatočnej hodnoty.
  13. Hodnotenie jatočnej výťažnosti HD - jatočná dospelosť, výsekové delenie hov. mäsa, speňažovanie hovädzieho mäsa - SEUROP systém.
  14. Činitele vplývajúce na mäsovú úžitkovosť HD.
  15. DFD mäso - vznik, príčiny, biochemická podstata, opatrenia pre zamedzenie vzniku
  16. Plodnosť HD - ruja, fázy pohlavného cyklu, hormonálna regulácia pohlavného cyklu.
  17. Hodnotenie plodnosti kráv
  18. Činitele vplývajúce na plodnosť
  19. Definujte druh, plemeno, triedenie plemien hovädzieho dobytka
  20. Charakterizujte plemená - jersey, charolais
  21. Charakterizujte plemená - ayrshire, hereford
  22. Charakterizujte plemená - holandsko - frízske (NČ), limousine
  23. Charakterizujte plemená - holštajnské, blond´e Aquitaine.
  24. Charakterizujte plemená - simentál, piemontese
  25. Charakterizujte plemená - pinzgauské, belgické modré
  26. Charakterizujte plemená - švajčiarske hnedé, aberdeen angus
  27. Vývoj plemien HD v podmienkach Slovenska
  28. Slovenské strakaté plemeno- chovný cieľ a plemenný štandard
  29. Slovenské pinzgauské plemeno- chovný cieľ a plemenný štandard
  30. Pôrod kravy a ošetrenie teľaťa po pôrode
  31. Technika chovu teliat- základné zásady nerovnomerného rastu a základná schéma výživy
  32. Technika chovu teliat- obdobie mledzivovej výživy, obdobie rastlinnej výživy
  33. Technika chovu teliat- obdobie mliečnej výživy, skrmovanie okysleného mlieka
  34. Technika chovu teliat- štartérova metóda odchovu
  35. Technika chovu jalovíc
  36. Technika chovu plemenných býkov, test vlastnej úžitkovosti v odchovniach plemenných býkov
  37. Technika výkrmu HD
  38. Zasušenie kráv a technika chovu kráv v období zasušenia
  39. Technika chovu kráv v období prípravy na pôrod- tranzitnom období
  40. Technika chovu kráv v produkčnom období, vytváranie produkčných skupín
  41. Označovanie a evidencia HD v podmienkach Slovenska
  42. Kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka
  43. Kontrola dojiteľnosti, ukazovatele dojiteľnosti, metodika hodnotenia dojiteľnosti kráv
  44. Hodnotenie priebehu pôrodov kráv a podielu mŕtvo narodených teliat
  45. Dlhovekosť a dĺžka produkčného veku kráv- významná nepriama úžitková vlastnosť