Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Agroklimatická štúdia (lokalita : Košice - letisko )

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
48053
Posledná úprava
20.12.2021
Zobrazené
241 x
Autor:
matakar
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Teplota vzduchu je jednou zo základných životných podmienok rastlín, pretože podmieňuje
a ovplyvňuje ich základné životné funkcie. Vegetačné obdobie vyjadruje obdobie s priaznivými podmienkami pre rast a vývoj plodín.

Veľké vegetačné obdobie (VVO) je ohraničené nástupom a ukončením dní s priemernou dennou teplotou t ≥ 5,0 °C. V podstate je to obdobie celoročnej produkcie biomasy i hospodárskej úrody. Stotožňuje sa s produkčným obdobím trvalých trávnych porastov, viacročných krmovín na ornej pôde, na teplotu menej náročných ovocných stromov a ostatných trvalých kultúr.
Hlavné vegetačné obdobie (HVO) je ohraničené nástupom a ukončením dní s priemernou dennou teplotou t ≥ 10,0 °C. Je obdobím produkcie biomasy a tvorby úrody na teplotu náročných plodín ako kukurice siatej, cukrovej repy, ale tiež teplomilných rastlinných druhov. Dátumy nástupu a ukončenia VVO a HVO sú uvedené v tabuľke číslo 2.
Väčšina našich rastlinných druhov, najmä dreviny, je viazaná vývojom svojich fenofáz na vývoj meteorologických podmienok v danom vegetačnom období. U väčšiny fenofáz, najmä jarných, je ich vývoj odrazom vývoja teplotných podmienok
Priemerná ročná hodnota teploty vzduchu na lokalite Košice - letisko je 8,6 °C podľa klimatického normálu 1961-1990. Mapa horizontálneho rozloženia priemernej ročnej teploty vzduchu na Slovensku sa nachádza v prílohe č.1. Hodnoty klimatickej zabezpečenosti na lokalite Košice - letisko pre dané teploty vzduchu sú uvedené v tabuľke 3.
...

Kľúčové slová:

klimatológia

agroklimatická

radiácia

teplota

evapotranspirácia

zrážky

klimagram

veterná ružica

meteorológia

letisko

meteorologická stanica

slnečné žiarenie

fytomasa

vegetečné obdobieObsah:
 • 1 Základné údaje 2
  2 Radiačné pomery 3
  3 Teplotné pomery 5
  4 Vlhkosť vzduchu 6
  5 Evapotranspirácia 7
  6 Zrážkové pomery 10
  7 Veterné pomery 12
  Použitá literatúra

Zdroje: