Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity

«»
Prípona
.rar
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42773
Posledná úprava
03.01.2014
Zobrazené
1 324 x
Autor:
eva.m
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) na určenie retenčnej vodnej kapacity. Projekt obsahuje prezentáciu (12 strán) a komentár k prezentácii (2 strany).

Retenčná schopnosť pôdy je vlastne schopnosť akumulácie vody v pôdnom profile v dôsledku pôsobenia kapilárnych a sorpčných síl. Je jednou z najdôležitejších schopností pôdy a spolu s infiltračnou rýchlosťou určujú odolnosť prostredia voči povrchovému odtoku alebo stagnácii vody na povrchu pôd po prívalových dažďoch. Umožňuje krajine vysporiadať sa so záplavami ale aj s obdobím sucha. Je silne závislá na ostatných pôdnych vlastnostiach.

Retenčná vodná kapacita pôd predstavuje dôležitý hydrolimit určujúci a ovplyvňujúci mnohé ďalšie pôdne vlastnosti a funkcie. Určuje do akej miery je pôda schopná zadržiavať vo svojom profile vodu dlhší čas. Tento stav nie je rovnovážny a je silne závislý od vlastností prostredia (reliéf, svahovitosť, počasie, hladina podzemnej vody), parametrov pôdy (zrnitosť, mineralogické zloženie, kvalita a usporiadanie pôdnych horizontov, pôdnej štruktúry, obsahu a kvality organickej hmoty) a hĺbky pôdy.
...

Kľúčové slová:

hydopedológia

RVK

retenčná vodná kapacita

retenčná schopnosť pôdy

BPEJ

bonitované pôdno-ekologické jednotkyZdroje:
  • HOUŠKOVÁ, Beáta. 2011. Retenčná kapacita poľnohospodárskych pôd Slovenska. In: Vedecké práce výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bratislava : Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2011. s. 72-77. ISBN: 978-80-89128-91-4
  • MATI, Rastislav - KOTOROVÁ, Dana - NAŠČÁKOVÁ, Jana. 2009. Vyhodnotenie a ocenenie vodoretenčných schopností pôd Východoslovenskej nížiny. In: Argiculture (Poľnohospodárstvo), [online].
  • VÚPOP Bratislava. 2013. Bonitované pôdno-ekologické jednotky(BPEJ), [online].
  • ZAUJEC, Anton et al. 2009. Pedológia a základy geológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. 397 s. ISBN 978-80-552-0207-5