Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 108   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely
100,0%
1,0 9x
Geometrický plán a Záznam podrobného merania zmien
100,0%
0,3 6x
Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce
99,8%
7,1 8x
Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku
94,1%
1,3 12x
Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie
93,1%
15,6 8x
Biotechnika krajinnej zelene (študijné materiály, skrátena verzia skrípt)
92,9%
0,1 50x
Agroklimatická štúdia vybranej lokality - Nitra
92,8%
0,8 11x
Poľovníctvo I - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
92,8%
0,1 23x
Seminárka - Imre Makovecz
92,6%
1,1 1x
Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca
92,3%
24,2 0x
Využitie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek na určenie retenčnej vodnej kapacity
92,3%
1,6 1x
Krajinné plánovanie - Sprievodná správa k. ú. Žirany
92,3%
2,7 4x
Ekológia (Základy ekológie) - kompletné otázky ku skúške
92,3%
0,5 31x
Poľovníctvo II - vypracované otázky + tabuľky ku skúške
91,4%
0,1 32x
Otázky na skúšku z krajinného plánovania
90,8%
0,1 3x
Botanika - skúšobné otázky (všetky)
90,2%
0,5 32x
Veterná erózia - Vypracované otázky
90,0%
0,1 5x
Terénne úpravy (vypracované otázky ku skúške)
89,5%
0,1 18x
Agroklimatická štúdia - klimatológia 1. semester
89,5%
0,2 8x
Agroklimatické štúdia - lokalita Nitra
87,9%
0,1 19x
Ochrana a zúrodňovanie pôdy (3. protokol)
87,5%
0,1 1x
Odpadové hospodárstvo - okruhy otázok ku skúške
87,1%
0,1 4x
Hydrológia - otázky na skúšku
86,7%
0,1 28x
Pedagogika - vypracované otázky
86,1%
0,1 6x
Hodnotenie kvality životného prostredia - obec Kukučinov
86,1%
9,6 4x
Genofong lesných drevín - borovica limbová (pinus cembra)
85,9%
0,1 4x
Kataster nehnuteľností - protokoly
85,4%
0,4 5x
Koncepcia tvorby životného prostredia - ku skúške
85,1%
0,6 1x
Neovulkanity na Slovensku
85,1%
2,6 1x
Kataster nehnuteľnosti - komplet prednášky
85,0%
43,3 10x
Seminárka - americké parkways
84,8%
2,0 0x
Organizácia pôdneho fondu - technická správa
84,6%
4,0 5x
Frank Lloyd Wright - seminárna práca
84,6%
2,4 0x
Kapitoly skript z Geodézie
84,4%
9,2 3x
Využitie metód diaľkového prieskumu zeme na hodnotenie pôdneho krytu a jeho využitia v krajine
84,2%
0,9 2x
Odpadové hospodárstvo - skriptum
84,1%
1,7 93x
Hodnotenie kvality životného prostredia
84,1%
2,5 0x
Integrovaný systém separovaného zberu pre obec Žirany
83,8%
0,1 0x
Životné prostredie - vypracované otázky
83,6%
0,2 0x
Základy lesného hospodárstva - Genofond lesných drevín - Quercus petraea
83,6%
0,6 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: