Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 546   projektov
0 nových

Hodnotenie kvality životného prostredia - vypracované otázky na skúšku

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
6 x
Veľkosť
1,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
46326
Posledná úprava
21.12.2015
Zobrazené
562 x
Autor:
elisssqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Životné prostredie - miesto, v ktorom sa realizuje pôsobenie všetkých vonkajších aj vnútorných činiteľov v takej miere, ktorá umožňuje živému organizmu toho istého druhu v tomto prostredí žiť, vyvíjať a rozmnožovať sa.

2. Enviromentalistika - interdisciplinárna náuka o životnom prostredí
Ekológia - veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami a prostredím.

3. Ochrana životného prostredia - zahŕňa činnosti, ktorým sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia, alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie obmedzuje a odstraňuje. Zahŕňa ochranu jeho jednotlivých zložiek, druhov organizmov alebo kompletných ekosystémov a ich vzájomných väzieb, ale aj ochranu životného prostredia ako celku. Tvorba životného prostredia - cieľavedomá ľudská činnosť organizovaná na vedeckých základoch zameraná na optimalizáciu prírodných a umelých zložiek krajiny - urbanizmus, pozemkové úpravy, krajinárske - sadovnícke úpravy

4. Znečisťovanie životného prostredia -znamená vnášanie takých fyzikálnych, chemických a biologických činiteľov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré sú svojou podstatou alebo množstvom cudzorodé pre dané prostredie.
Degradácia životného prostredia - zhoršovanie kvality životné prostredia kontamináciou, nepriaznivými procesmi, redukcia biotickej zložky životného prostredia.
Devastácia - proces zhoršovania ŽP - doch. k enviromentálnej kríze až k envir.katastrofe
Revitalizácia - oživenie prostredia, obnova podmienok na druhovú rôznorodosť.
Renaturácia - stimulácia pôvodnej prirodzenosti a dosahovanie jej komplexnosti.

5. História ochrany ŽP
50 - te roky - riedenie znečistenia ( výstavba vysokých komínov)
60 - te roky čistenie , skládkovanie
70 - te roky - recyklácia ( ekonomicky nnáročná )
80 - te roky - prevencia

Kľúčové slová:

HKŽP

hodnotenie kvality životného prostredia

životné prostredie

vegetácia

EMSObsah:
 • 1. Životné prostredie - miesto, v ktorom sa realizuje pôsobenie všetkých
  2. Enviromentalistika - interdisciplinárna náuka o životnom prostredí
  3. Ochrana životného prostredia - zahŕňa činnosti, ktorým sa predchádza
  4. Znečisťovanie životného prostredia -znamená vnášanie takých
  5. História ochrany ŽP
  ...
  ...
  ...
  121. Aký je rozdiel medzi znečistením hydrosféry z poľnohospodárstva a z priemyslu
  122. Silážne šťavy - škodlivosť na ŽP, možnosti likvidácie
  123. Odpadné látky zo živočíšnej výroby
  124. Vplyv ropných uhľovodíkov na ŽP
  125. Čo je norná stena a tzv. hydraulická ochrana

Zdroje:
 • skriptá z predmetu hodnotenie kvality životného prostredia