Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 554   projektov
3 nových

Odpadové hospodárstvo - okruhy otázok ku skúške

«»
Prípona
.docx
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47839
Posledná úprava
12.01.2021
Zobrazené
7 x
Autor:
edie.franko
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Základné pojmy, hierarchia odpadového hospodárstva, rozšírená zodpovednosť výrobcov (princíp, vyhradené výrobky), obehové hospodárstvo.

Základné pojmy - prednáška 1-pdf

hierarchia odpadového hospodárstva - predchádzanie, príprava na opätovné použitie, reycklácia, energetické zhodnotenie, spaľovanie, skládkovanie

rozšírená zodpovednosť výrobcov (princíp, vyhradené výrobky) - výrobca nesie zodpovednosť (aj finančnú !) za všetky fázy životného cyklu - od vývoja, výroby, predaja, marketingu svojich výrobkov až po zber a recykláciu odpadu zo svojich výrobkov - vozidlá,pneumatiky,batérie a akumulátory, edlektrozariadenia, obaly z plastu papiera skla kovu a dreva, neobalové výrobky

obehové hospodárstvo - princíp zníženia, opakovaného použitia, recyklácie

Kľúčové slová:

odpad

hospodárstvo

odpadové hospodárstvo

recyklácia

spaľovanie

skládka

skládka odpadov

obal

komunálny odpad

elektroodpadObsah:
 • 1. Základné pojmy, hierarchia odpadového hospodárstva, rozšírená zodpovednosť výrobcov (princíp, vyhradené výrobky), obehové hospodárstvo.
  2. Katalóg odpadov (základná charakteristika) a evidencia odpadov (ELO, kódy R a D).
  3. Strategické dokumenty SR (ich obsah a význam).
  4. Komunálne odpady (definícia, vznik a nakladanie s nimi v SR a v EÚ, povinnosti obcí v súvislosti s KO, miestny poplatok za KO, poplatok za
  uloženie zmesového KO na skládku).
  5. Obaly a odpady z obalov (druhy obalov - rozdelenie podľa zákona, vlastnosti obalov podľa použitého materiálu, zálohovanie obalov, littering, financovanie zberu odpadov z obalov a neobalov v obciach).
  6. Nebezpečné odpady (kódy HP, zásady nakladania s NO, ich výskyt, možnosti spracovania a možné riziká pri nakladaní s nimi).
  7. Riešenie prioritných problémov s odpadom v EÚ (elektroodpad, morský odpad, potravinový odpad) a zdroje financovanie OH v SR.

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • skriptá