Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 923   projektov
0 nových

Hodnotenie kvality životného prostredia - Šarovce

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
7,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42722
Posledná úprava
03.01.2014
Zobrazené
1 927 x
Autor:
eva.m
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Úloha: Obsahom cvičení z predmetu Hodnotenie kvality životného prostredia bolo hodnotenie súčasného stavu zložiek životného prostredia v určenej lokalite a to z hľadiska geomorfologickej, geologickej a hydrogeologickej štruktúry a z hľadiska vhodnosti ukladania odpadov a ochrany životného prostredia v záujmovom území.

Záujmové územie: obec Šárovce

Všeobecná charakteristika územia:
Obec Šárovce sa skladá z troch katastrálnych území, a to k.ú. Veľké Šárovce, k.ú. Malé Šárovce a k.ú. Veselá.
Šárovce ležia na 48° 06´ severnej zemepisnej šírky a 18° 13´ východnej zemepisnej dĺžky s rozlohou 2600 ha. Obec v dnešnej podobe vznikla v roku 1943 zlúčením dvoch susedných obcí Veľké Šárovce a Malé Šárovce. V roku 1951 bola do obce začlenená osada Veselá, ktorá pôvodne patrila k obci Turá. Obec Šárovce patrí podľa územno - správneho usporiadania Slovenskej republiky definovaného zákonom NR SR č. 221/1996 Z. z. a nariadením vlády SR č. 258/1996 Z. z. do okresu Levice v Nitrianskom samosprávnom kraji. Najbližšími väčšími sídlami v okolí sú mestá Želiezovce (7km) a Levice (22 km). Výhodnú polohu obce, hlavne z hľadiska cestovného ruchu dokumentuje blízkosť niekoľkých termálnych kúpalísk. Santovka je vzdialená 10km, Margita a Ilona 15 km, Podhájska 25 km a Štúrovo 30 km. Obec Šárovce je typickou poľnohospodárskou obcou, k čomu ju predurčujú prírodné podmienky. ..

Kľúčové slová:

HKŽP

Šárovce

hodnotenie kvality životného prostrediaObsah:
 • Všeobecná charakteristika územia
  Poloha obce šárovce na mape slovenska
  Údaje zo štatistického úradu
  Obyvateľstvo podľa národnosti
  Najčastejšie používaný jazyk v domácnosti
  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie
  Obyvateľstvo podľa materinského jazyka
  Súčasné využívanie územia obce šárovce
  Súčasná krajinná štruktúra
  Výpočet koeficientu ekologickej stability
  Pôdne pomery
  Geomorfologické pomery
  Geologické pomery
  Geologická stavba
  Typy abiotických komplexov
  Geomorfologické jednotky
  Geomorfologické pomery
  Kontaminácia pôd
  Hydrologické pomery
  Podzemné vody
  Povrchové vody
  Hydrologické rajóny a určujúci typ priepustnosti
  Využiteľnosť zásob podzemných pôd
  Povodia hlavných tokov
  Riziko ohrozenia zásob podzemných pôd
  Charakteristiky atmosféry
  Klimatické pomery
  Stupne koncentrácie SO2 a NO2
  Ukladanie odpadov
  Vybrané obmedzujúce faktory ukladania odpadov
  Potenciálna prirodzená vegetácia
  Ochrana prírody a krajiny
  Potenciálna prírodná vegetácia
  Systém jaskýň

Zdroje: