Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Hodnotenie kvality životného prostredia mesta Lipany - HKŽP - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
24,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47840
Posledná úprava
12.01.2021
Zobrazené
666 x
Autor:
edie.franko
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Cieľ: Výstupy z tohto predmetu , sú základné charakteristiky prvotnej a druhotnej štruktúry krajiny , charakteristiky negatívnych vplyvov človeka na krajinu a územná ochrana prírody a krajinu , môžu byť vstupom pre následné predmety - Krajinné plánovanie , Pozemkové úpravy , Veterná erózia , Organizácia pôdneho fondu a Územné systémy ekologickej stability.

Záujmové územie: Lipany, Sabinovský kraj

Všeobecná charakteristika územia

Lipany (maď. Héthárs, nem. Siebenlinden, lat. Septemtiliae) sú mesto ležiace v Prešovskom kraji v okrese Sabinov. V súčasnosti v Lipanoch žije 6 454 obyvateľov a v spádovej oblasti 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno-administratívne centrum severnej časti Hornotoryského regiónu.

Geografia

Leží v Šarišskom podolí v strednej časti Spišsko-šarišského medzihoria, medzi pohoriami Bachureň a Čergov, na hornom toku Torysy.
Nachádza sa v severnej časti okresu Sabinov, 32 km severozápadne od krajského mesta Prešov a 15 km južne od hraníc s Poľskom.
...

Kľúčové slová:

ekológia

enviromentalistika

životné prostredie

kvalita životného prostredia

geografia

vodné toky

potok

geologická stavba

pôda

geomorfológia

kontaminácia

podzemné vody

hydrogeológiaObsah:
 • Cieľ
  Záujmové územie
  Všeobecná charakteristika územia
  Geografia
  Vodné toky
  Dejiny
  Symboly mesta
  Etnické zloženie obyvateľstva
  Členenie okresu
  Geologická stavba
  Geologická stavba
  Abiotické komplexy
  Geomorfologické pomery a jednotky
  Plošná kontaminácia pôd
  Hydrogeologické rajóny
  Využiteľné zásoby podzemných vôd
  Ochrana vôd
  Koncentrácie plynov
  Mokrade a potenciálna vegetácia
  Územná ochrana