Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 006   projektov
0 nových

Možnosti využitia malých vodných nádrží na rekreačné a rybochovné účely

«»
Prípona
.pdf
Typ
bakalárska práca
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
36971
Posledná úprava
09.03.2011
Zobrazené
3 552 x
Autor:
svitluska
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Bakalárska práca je zameraná na vypracovanie metodiky hodnotenia nami vybraných malých vodných nádrží z rekreačného a rybochovného hľadiska. Konkrétne sa zaoberá hodnotením štrkoviska Veľký Cetín a malej vodnej nádrže Jelenec. Úvod bakalárskej práce sa zaoberá historickým prehľadom a predovšetkým rozdelením vodných nádrží podľa rôznych charakteristík. Cieľom mojej práce je hodnotenie vybraných nádrží z hľadiska rekreačného, kde sme hodnotili kvalitu vody, teplotu vody a ovzdušia, čistotu vody, prístupové cesty, znečistenie pôdy a ovzdušia, možnosti požičiavania športových potrieb, komunikácie, sklon reliéfu a podobne. Z hľadiska rybochovu, kde sme hodnotili teplotu vody a ovzdušia, čistotu vody, znečistenie pôdy, možnosť vypúšťania a napúšťania nádrží, prístup k vode a podobne.

Bakalársku prácu som sa snažila spracovať prehľadne a jednoducho. Spestrenie a ilustráciu umožňujú obrázky jednotlivých vodných nádrží v prílohe. V závere bakalárskej práce sú vyhodnotené výsledky spracovania a hodnotenia jednotlivých údajov nádrží a ich vhodnosť pre rekreáciu a rybochov.

Kľúčové slová:

rekreácia

rybochov

malá vodná nádrž

rybník

rekreačné nádrže

malé vodné nádržeObsah:
 • Úvod 8
  1. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky 9
  1.1. História výstavby rybníkov a malých vodných nádrží 9
  1.1.1 Historický vývoj výstavby malých vodných nádrží na Slovensku 10
  1.2. Malé vodné nádrže 11
  1.2.1. Rozdelenie malých vodných nádrží 12
  1.3. Technické riešenie malých vodných nádrží 23
  1.4. Rybochovné nádrže 24
  1.4.1 Voda pre rybochovné účely 24
  1.4.2. Zariadenia na rybníkoch 25
  1.4.3. Účel a druhy rybníkov 27
  1.5. Rekreačné nádrže 35
  2. Cieľ práce 39
  3. Metodika práce 40
  3.1. Charakteristika vybraných vodných nádrží 40
  3.2. Určenie hlavných faktorov ovplyvňujúcich rekreáciu 41
  3.3. Určenie hlavných faktorov ovplyvňujúcich rybochov 47
  Záver 50
  Zoznam použitej literatúry 51
  Prílohy 52

Zdroje:
 • ŠÁLEK, J. - MIKA, Z. - TRESOVÁ, A. 1989. Rybníky a účelové nádrže. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989. 267 s. ISBN 80-03-00092-0.
 • ŠÁLEK, J. 2000. Malé vodní nádrže v zemědělské krajině. 1. vyd. Praha : ÚZPI, 2000. 70 s. ISBN 80-7271-051-6.
 • HULE, M. 2003. Rybnikářství na Třeboňsku. 1. vyd. Třebon : Carpio, 2003. 250 s. ISBN 80-86434-00-1.
 • ČISTÝ, M. 2005. Rybníky a malé vodné nádrže. 2. 1. vyd. Bratislava : STU, 2005. 93 s. ISBN 80-227-2294-4.
 • ABAFFY, D. a i. 1970. Vodné diela na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1979. 321 s.
 • ABAFFY, D. a i. 1991. Priehrady a nádrže na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1991. 143 s. ISBN 80-05-00926-7.
 • JŮVA, K., HRABAL, A., PUSTĚJOVSKÝ, R. 1980. Malé vodní nádrže. Praha : SZN, 1980. 280 s.
 • STN 73 6824: 1978, Malé vodné nádrže.
 • ZAJÍC, K. 1988. Vodohospodárske stavby. 1. vyd. Nitra : SPU, 1988. 247 s.
 • STRÁŇAI, L. 1990. Rybárstvo a ochrana vôd. 1. vyd. Nitra : SPU, 1990, 156 s. ISBN 80-85175-60-6.
 • KRIŠ, J. 2000. Bazény a kúpaliská. 1. vyd. Bratislava, 2000. ISBN 80-88905-30-3
 • SEDLÁR, J. 1973. Základy teplovodného rybnikárstva. 1. vyd. Nitra : SPU, 1973, 137 s.
 • Zákon č. 272/1994 zb. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
 • Vyhláška č. 30/2002 zb. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská v znení neskorších predpisov.
 • STN 75 7221: 1990, Kvalita povrchovej vody.
 • Atlas Slovenskej republiky
 • http://www.ryby.sk