Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Krajinnoekologický plán - Krajinné plánovanie

«»
Prípona
.zip
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
9 x
Veľkosť
15,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45065
Posledná úprava
28.04.2014
Zobrazené
1 607 x
Autor:
robert.molnar
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Vypracovaný celý semestrálny projekt z krajinného plánovania, krajinnoekologický plán s podrobnou sprievodnou správou na 65 str. a podrobne vypracovanými mapami

Kľúčové slová:

krajinnoekologický plán

krajinné plánovanie

sprievodná správa krajinnoekologického plánu

posterObsah:
 • Obsah
  1 Metodika práce ............................................................................................................................... 4
  2 Základné pojmy ............................................................................................................................... 5
  3 Vymedzenie riešeného územia ....................................................................................................... 6
  4 Dostupné podklady o území ............................................................................................................ 7
  5 Krajinnoekologická analýza ............................................................................................................. 8
  5.1 Analýza priestoru a polohy ...................................................................................................... 8
  5.2 Analýza abiotických podmienok (PKŠ) ..................................................................................... 9
  5.2.1 Geomorfologické pomery ................................................................................................ 9
  5.2.2 Geologické a pedologické pomery .................................................................................. 9
  5.2.3 Hydrologické pomery .................................................................................................... 12
  5.2.4 Klimatické pomery ......................................................................................................... 12
  5.3 Analýza biotických podmienok .............................................................................................. 13
  5.3.1 Fytogeografické pomery ................................................................................................ 13
  5.3.2 Zoogeografické pomery ................................................................................................. 14
  5.4 Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ) ........................................................................................... 15
  5.4.1 Orná pôda ...................................................................................................................... 16
  5.4.2 Lúky a pasienky (TTP) .................................................................................................... 16
  5.4.3 Vinica ............................................................................................................................. 17
  5.4.4 Lesy ................................................................................................................................ 17
  5.5 Terciárna krajinná štruktúra .................................................................................................. 19
  5.5.1 Správne členenie ........................................................................................................... 19
  5.5.2 Ochrana prírody ............................................................................................................. 19
  5.5.3 Ochrana prírodných zdrojov .......................................................................................... 20
  5.5.4 Stresové javy a ich zdroje .............................................................................................. 23
  5.5.5 Pásma hygienickej ochrany (PHO) technických objektov .............................................. 24
  5.6 Územný systém ekologickej stability (ÚSES) ......................................................................... 26
  6 Krajinnoekologická syntéza ........................................................................................................... 28
  6.1 Typy abiotických komplexov ................................................................................................. 28
  6.2 Typy krajinnoekologických komplexov .................................................................................. 30
  7 Krajinnoekologická interpretácia .................................................................................................. 33
  7.1 Koeficient ekologickej stability .............................................................................................. 33
  Krajinnoekologický plán Jelenec
  2
  7.2 Náchylnosť na rušivé vplyvy podľa funkčných hodnôt .......................................................... 35
  8 Krajinnoekologická evalvácia......................................................................................................... 37
  9 Krajinnoekologická propozícia ....................................................................................................... 40
  10 Záver .......................................................................................................................................... 42
  11 Obrazové prílohy ......................................................................................................

Zdroje:
 • Územný plán regiónu - Nitriansky samosprávny kraj, etapa: prieskumy a rozbory
 • Územný plán obce Jelenec
 • Metodický postup spracovania krajinnoekologického plánu v rámci prieskumov a rozborov územného plánu obce (MŽP SR, 2001)
 • Atlas krajiny Slovenskej republiky (MŽP SR, 2002)
 • Digitálna geologická mapa (ŠGÚDŠ)
 • Digitálne mapy - http://www.enviroportal.sk
 • Environmentálna regionalizácia Slovenskej republiky (MŽP SR, SAŽP, 2007)
 • Príručka pre používanie máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, (V. Linkeš, V. Pestúň, M. Džatko, Bratislava, 1996)
 • Národný lesnícky program Slovenskej republiky (Národné lesnícke centrum - lesnícky výskumný ústav Zvolen, 2007)
 • Poľnohospodárska pôda regiónov Slovenska v kocke (Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava, 2007)
 • Zelená spáva - Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republiky (MP SR, 2008)
 • Krajinná pokrývka Slovenska, (J. Feranec, J. Oťaheľ, VEDA, 2001)
 • Forestportál - http://www.forestportal.sk
 • Fehér, A. a kol.: Jelenec - Monografia. 2003
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko