Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45626
Posledná úprava
26.01.2015
Zobrazené
1 179 x
Autor:
tessa.bouvier
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Lesy pokrývajú 42 % rozlohy Slovenska. V súčasnom období ich zloženie a druhová diverzita sú značne pozmenené. Každým rokom ubúdajú prírode blízke lesy v prospech lesov hospodárskych, kde často prevládajú dreviny jedného druhu a rovnakého veku (napr. monokultúry smreka a borovice). Z toho vyplýva skutočnosť, že najmä v posledných desaťročiach miznú z lesov aj viaceré druhy hmyzu, ktoré boli donedávna hojné. V silne pozmenených lesných biotopoch dochádza k narušeniu potravných reťazcov, ktoré fungovali po stáročia. Zavedením monokultúr sa iné druhy hmyzu premnožujú. Vplyvom intenzívnej ťažby často nastáva erózia pôdy, čo má za následok aj úbytok humusu, a tým aj vymiznutie druhov rastlín, ktoré sú citlivé na jeho obsah v pôde. Ďalšie potravné väzby sú opäť značne narušené.

Kľúčové slová:

entomológia

ekológia

lesný hmyz

škodcovia

hmyz

topoľObsah:
 • Úvod
  Lesnícka entomológia
  Ekológia lesného hmyzu
  Škodcovia všeobecne
  Vybrané druhy škodcov
  1. Hmyzí škodcovia na smreku
  2. Hmyzí škodcovia na dube
  3. Hmyzí škodcovia na jaseni
  4. Hmyzí škodcovia na topoli
  Záver
  Prílohy
  Zoznam použitej literatúry
  Internetové zdroje

Zdroje:
 • 1. KUČERA, V.1985. Lesnícka zoológia. Bratislava : Vydavateľstvo kníh a časopisov,229 s.
 • 2. NOVÁK, V.1973.Atlas hmyzích škodcov lesných drevín. Bratislava : Vydavateľstvo Príroda,127 s.
 • 3. DEMO, M.2000.Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín. Nitra : Vydavateľstvo :Slovenská poľnohospodárska univerzita,667 s.
 • 4. STANĚK.V.J.1977. Veľký obrazový atlas hmyzu. Bratislava. Vydavateľstvo : Mladé letá,553 s.
 • 5. HOLECOVÁ,M. 2012: Úvod do lesníckej entomológie. Bratislava :Vydavateľ: © AQ-BIOS, spol.s.r.o., 163 s.
 • 6. KUNCA,A. 2007: Škodlivé činitele lesných drevín a ochrana pred nimi. Zvolen :Vydavateľ: Národné lesnícke centrum., 208 s
 • 7. KUNCA,A. 2011: Hmyz a huby našich lesov. Zvolen :Vydavateľ: Národné lesnícke centrum., 200 s.