Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 48   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Portálový jednonosníkový žeriav - nosnosť 5000 kg
99,8%
3,0 7x
Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)
98,5%
0,2 15x
Regulačné technológie v produkčnom procese poľnohospodárskych plodín - seminárna práca
97,2%
1,2 1x
História vývoja náradia na zberové práce v celoeurópskom priestore
96,0%
5,2 4x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín vo Vinodole
96,0%
5,4 1x
Súčasné trendy v recyklácii plastov
95,5%
1,6 4x
Moderné technologie vo vzdelávaní
95,3%
2,5 4x
Zváranie v ochrannej atmosfére MIG
95,0%
1,0 6x
Návrh programu ekologického monitorovania dážďoviek
93,4%
0,9 7x
Program ekologického monitorovania ovzdušia pomocou machov
93,0%
0,4 13x
Ekologické a socioekonomické hodnotenie vegetácie - slatinné rašelinisko
92,3%
0,3 10x
Manažment lesných ekosystémov v NPR Zelienka
92,0%
0,2 5x
Návrh manažmentového modelu pre podmáčané lúky
91,8%
0,1 2x
Klimatická štúdia (lokalita Sliač)
91,1%
0,2 10x
Energetické dreviny - využitie a vplyv na krajinu
90,9%
0,1 5x
Manažérska kariéra,typy kariéry a proces jej budovania
90,8%
0,2 8x
Návrh programu ekologického monitorovania rieky Nitra
90,4%
0,1 4x
Prírodný zdroj v mojom okolí (Kysuce) - Dendromasa
90,1%
0,1 6x
Chudoba ako globálny problém sveta
90,1%
0,1 46x
Zváranie v ochrannej atmosfére MAG
89,8%
0,9 3x
Stav, ohrozenie a ochrana biodiverzity v CHA Kostolianske lúky
89,7%
1,4 2x
Pôda a jej využitie v okrese Veľký Krtíš (Ipeľská kotlina) - seminárna práca
89,6%
1,1 0x
Geoklimatická charakteristika lokality Hurbanovo
88,0%
0,2 20x
Súčasný stav, ohrozenie a ochrana biodiverzity na území Demänovskej doliny
87,6%
1,8 2x
Štatistika A - seminárna práca
86,5%
0,3 1x
Nosičové funkcie CHKO Poľana
85,9%
0,1 8x
Rieka Nitra v meste Nové Zámky
85,6%
1,2 4x
Včelárstvo - seminárna práca z Dejín poľnohospodárstva
85,4%
2,1 6x
Fytopatologické hodnotenie drevín rodu Acer v Sade Janka Kráľa v Bratislave pre následnú biologickú kontrolu
85,4%
0,2 1x
Ochrana a racionálne využívanie horninového prostredia
83,7%
0,1 1x
Manažment ochrany vôd v meste Nové Zámky
83,6%
0,1 0x
Včelárstvo na Liptove
83,6%
0,1 3x
Antropogénne biotopy v mestách - Zelené strechy
83,5%
0,1 3x
Agroklimatická štúdia (Lokalita Štrbské Pleso)
83,0%
0,1 8x
Chránené vtáčie územie Senné
82,3%
0,3 2x
Etika vypracované otázky na skúšku
82,0%
0,2 4x
Ekologická katastrofa spôsobená zavlečením Králika divokého (Oryctolagus cuniculus) do Austrálie
81,2%
0,1 0x
Autopožičovna - Informačné a databázové systémy (MS Access)
81,1%
0,6 57x
Jedlý balkón - projekt ku projektovému manažmentu
81,0%
0,9 28x
Návrh manažmentu inváznych druhov rastlín v sledovanom území Bratislava - Lamač
80,9%
7,2 3x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: