Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Návrh programu ekologického monitorovania dážďoviek

«»
Prípona
.zip
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
7 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38513
Posledná úprava
01.10.2019
Zobrazené
1 335 x
Autor:
andlaco
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Seminárna práca z predmetu Ekologický monitoring. Návrh programu ekologického monitorovania dáždoviek. Súčasťou seminárnej práce je aj prezentácia.

Úvod (Background)
Vo svojej práci som sa rozhodol venovať sa problematike dážďoviek z lat. (Lumbricus). Dážďovky (Lumbricidae) zatrieďujeme do triedy máloštetinavcov (Oligochaeta), patriacej do kmeňa červy (Vermes). Na Zemi žije asi 300 druhov dážďoviek (na Slovensku asi 40). U nás žijú aj celkom malé druhy, dorastajúce len do dĺžky 5 cm, sú však aj také, ktoré merajú 30-40 cm. Najčastejšie bývajú ružovočervené až hnedočervené. Najčastejšou potravou dážďoviek sú rastlinné zvyšky, ktoré sa ukladajú v pôde alebo na jej povrchu. Niektoré vystačia s tým, že požierajú zeminu bohatú na organické látky, humus. Iné väčšie druhy zase zbierajú opadané lístie a zaťahujú ho do svojich chodieb, kde ho v určitej fáze rozkladu potom konzumujú. Cez deň sa zdržujú pod povrchom, hlavou pri ústí chodby. Po zotmení vyliezajú von a hľadajú potravu. Dážďovky majú význam aj ako indikátory prírodného prostredia. V lesných spoločenstvách ich žije 16 druhov, v lúčnych 11 a v poľných len 8. Množstvo dážďoviek pripadajúcich na plošnú jednotku sa mení s prírodnými podmienkami a zároveň kolíše podľa ročných období...

Kľúčové slová:

ekológia

ekologický monitoring

dáždovkyObsah:
 • Úvod (Background)
  1. Prehľad o súčasnom stave riešenej problematiky
  2. Návrh programu monitorovania
  Monitorovacia lokalita
  Metódy zberu údajov
  Analýza a vyhodnotenie údajov
  Organizačné zabezpečenie

Zdroje:
 • Jan LAGERLOF, Bénédicte GOFFRE and Claire VINCENT, 2002, The importance of field boundaries for earthworms (Lumbricidae) in the Swedish agricultural landscape. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2002, s. 91-103
 • Céline PELOSI, Michel BETRAND, Yvan CAPOWIEZ, Hubert BIOZARD and Jean ROGER-ESTRADE, 2009, Earthworm collection from agricultural fields: Comparisons of selected expellants in presence/absence of hand-sorting. European journal of soil biology, 2009, s. 176-183
 • Herman EIJSACKERS , 2010, Earthworms as colonisers: Primary colonisation of contaminated land, and sediment and soil waste deposits, Science of the Total Environment, 2010, s. 1759-1769
 • E.C. BERRY and D. JORDAN, Temperature and soil moisture content effects on the growth of Lumbricus terrestris (Oligochaeta: Lumbricidae) under laboratory conditions, Soil Biology and Biochemistry. 2001, s. 133-136
 • ZAJONC, Ivo. 1971 , Sinúzie dážďoviek (Lumbricidae) na lúkach karpatskej oblasti československa). 1. vyd. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1971 13 - 14 s., 71 - 021 - 7
 • http://media1.rozvojvidieka09.mypage.cz/files/media1:4b5b2f286cb7a.pdf.upl/Biologia%20p%C3%B4dy(3).pdf
 • http://www.novezamky.sk/O_meste/zaklad/index_z.shtml