Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

História vývoja náradia na zberové práce v celoeurópskom priestore

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
5,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
40010
Posledná úprava
12.04.2012
Zobrazené
1 649 x
Autor:
foster117
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Túto tému seminárnej práce som sa rozhodol vybrať si preto, lebo história človeka je veľmi bohatá a poučná pre ďalšie generácie a to nielen z hľadiska vývoja človeka samotného, ale aj jeho prostriedkov a nástrojov, ktoré mu umožňovali stále zlepšovať svoje schopnosti a zvyšovať jeho šancu prežiť. V minulosti bolo zdokonaľovanie techniky poľnohospodárskych prác a lovu nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Podmienky na prežitie boli veľmi malé a preto sa ľudia museli naučiť postupne prechádzať zo zberačského a koristníckeho spôsobu života na cieľavedomé obhospodarovanie pôdy. Územie, na ktorom budeme sledovať vývin poľnohospodárskych nástrojov a náradia bude zahŕňať celé územie Európy. V dôsledku rozdielnych prírodných ale aj historických podmienok sa nedá hovoriť o rovnomernom vývoji ľudskej spoločnosti vo všetkých častiach Európy. Spoločnosť sa musela vymaniť z obdobia prisvojovania si potravy a dospieť k obdobiu výroby potravy, čiže poľnohospodárskemu spôsobu života, ktorý bol často doplňovaný lovom a zberom. Prvotná poľnohospodárska výroba nepresahovala bezprostrednú spotrebu každého spoločenstva.

Neskôr zdokonalenie nástrojov a techník potrebných na úspešné hospodárenie s pôdou umožnilo vytvárať prebytok potravín, takže poľnohospodárske obyvateľstvo bolo schopné zaistiť potravu ďalším skupinám obyvateľstva. 

V téme sa budem snažiť priblížiť vývoj a použitie náradia od najstarších dôb, ako aj konkrétnejšie priblížiť zberové práce na českom a slovenskom území počas stredoveku do 19. storočia.  

Kľúčové slová:

história

náradie

zberové práce

poľnohospodárstvo

obrábanie pôdyObsah:
 • paleolit
  mezolit
  neolit
  eneolit
  doba bronzová
  doba želenzná
  Stredoveké náradie využívané na zber na českom a slovenskom území
  zberové práce na slovenskom území
  žatie kosenie kosákom
  záver
  použitá literatúra
  prílohy (od str. 8)

Zdroje:
 • Mésároš , Julius a kolektív, 1968. Dejiny Slovenska, SAV, 1968
 • Ďuriš, Marko a kolektiv, 1977. Mechanizácia prác pri obilninách. 1. vydanie. Bratislava – Príroda, 1977.
 • Kudrna, Karel a kolektív, 1989. Náučný slovník zemědělský 12. Praha: Státní zemědělský nakladatelství Praha, 1989.
 • Buchvaldek, Miroslav a kolektív, 1981. Dějiny hmotné kultury I. 1. vydanie. Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
 • Buchvaldek, Miroslav a kolektiv, 1983. Dějiny pravěké Evropy. Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
 • Oskár Elschek a kolektív, 1975. Slovensko, ľud – II. časť. Bratislava – Obzor, 1975.
 • Pečírka, Ján a kolektív, 1986. Dějiny pravěku a starověku 1. časť. Praha – Státní pedagogické nakladatelství, 1989.
 • Pečírka, Ján a kolektív, 1986. Dějiny pravěku a starověku 2. časť. Praha – Státní pedagogické nakladatelství, 1989.