Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 752   projektov
1 nových

Význam motivácie v ľudskom správaní (Motivácia na cieľ, k spoločenskej zodpovednosti a k empatii)

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42044
Posledná úprava
04.05.2013
Zobrazené
1 769 x
Autor:
marri
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Úvod

Pojem motivácie predstavuje vnútorný proces, proces psychologického naštartovania príčin ľudského konania a správania. Tieto príčiny sú motívmi, vnútornými predpokladmi, vnútornými podnetmi vedúce k určitému cieľovému správaniu. Proces motivácie je teda procesom aktivovania vnútorných predpokladov, usmerňujúcim činnosť človeka na určitý cieľ jeho snaženia (Nakonečný, 1992).

Motivačný systém ako celok je významným motivačným činiteľom, ovplyvňujúcim celkový prejav osobnosti a jej konkrétne prejavy. Nie je stály, mení sa a ovplyvňuje psychické procesy osobnosti, ktoré znova pôsobia spätne. Motivačné činitele sú nedeliteľnou súčasťou osobnosti. Iba osobnosť ako celok môže byť motivovaná. V utváraní a formovaní našich motívov hrá značnú úlohu sociálne okolie. V rôznych sociálnych prostrediach sú naše motívy zamerané na rôzne objekty, naša voľba cieľov je závislá na požiadavkách sociálnych skupín, ktorých sme členmi. Sociálne prostredie ovplyvňuje súbory našich motívov a má vplyv na relatívnu silu jednotlivých motívov a motivačných komplexov v našom motivačnom systéme.

Motivácia je komplexnejší pojem a vystihuje aj proces podnietenia a udržania správania sa jedincov orientovaných na dosahovanie cieľov (Luptákova, 2009).

Empatia je dôležitou súčasťou života. Jej význam okrem iného spočíva aj v budovaní interpersonálnych vzťahov. Ale ako k nej ľudí motivovať? Aký je význam motivácie osoby na cieľ? A aký má význam spoločenská zodpovednosť? To je len zopár otázok, na ktoré dá semestrálna práca odpoveď.


Kľúčové slová:

motivácia na cieľ

empatia

manažment ľudských zdrojov

spoločenská zodpovednosť

motivácia ľudí

altruizmus

filantropiaObsah:
 • Význam motivácie v ľudskom správaní 1
  1. Úvod 1
  2. Motivácia 2
  2.1 Teórie motivácie 2
  a) Ranné motivačné teóriee 2
  b) Teórie zamerané na obsah motivácie 2
  c) Teórie zamerané na proces motivácie 4
  2.2 Motívy a stimuly 5
  3. Motivácia na cieľ, k filantropii a k empatii 6
  3.1 Poznať svoj cieľ 6
  3.2 Stanoviť si cieľ a napísať ho na papier 6
  Motivácia jednotlivca vs. motivácia k altruizmu 7
  3.3 Význam spoločenskej zodpovednosti 7
  3.4 Motivácia k empatii 9
  4. Záver 11
  5. Použitá literatúra 12
  6. Prílohy 13

Zdroje:
 • Bartošová, Z.: Průvodce firemní filantropií. 1. vyd. Praha: Fórum dárců, 2006. ISBN 80-902965-5-6
 • Brown, D. J., Cober, R. T., Keeping, L. M., & Levy, P. E., 2006. Racial tolerance and reactions to diversity information in job advertisements. Journal of Applied Social Psychology, 36, 2048-2071
 • Metthews, G.: Study Backs up Strategies for Achieving Goals. Dominican University stúdia.
 • Fuchsová, K., Kravčáková, G.: Manažment pracovnej motivácie. 1.vyd. Bratislava: IRIS, 2004, 170s., ISBN 80-89018-66-1.
 • Homoľa, L. 2011. Maslowowa pyramída potrieb a ako ju mnohí manažéri „ uplatňujú“ v praxi [online].
 • MAJTÁN, M.: Manažment. Bratislava: Sprint, 2007, 390 s., ISBN 978-80-89085-72-9
 • Nakonečný, M.: Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press,1992. ISBN 80-85603-01-2.