Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Obilie - semestrálna práca

«»
Prípona
.docx
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45050
Posledná úprava
22.04.2014
Zobrazené
840 x
Autor:
Monie
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Obilniny sú jednou z najstarších plodín pestovaných pre ľudskú obživu. Už v staroveku patrili medzi významné zložky stravy. Obilniny majú v historickom vývoji ľudstva najdôležitejšie postavenie spomedzi poľných plodín. Obilniny majú v historickom vývoji ľudstva najdôležitejšie postavenie spomedzi poľných plodín. Obilniny sa v prvom rade pestujú pre zrno na konzum, na výživu zvierat, na priemyslové spracovanie a na osivo. Obilniny v ľudskej výžive zabezpečujú dnes rozhodujúcu časť energetického príjmu z potravín a nemalý podiel i z celkového príjmu bielkovín.

Kľúčové slová:

obilie

história

skladovanie zrna

žatva

príprava pôdy

dožinkyObsah:
 • Obsah
  Úvod -3-
  1. História pestovania obilnín -4-
  1.1. Príprava pôdy -4-
  1.2. Žatva -4-
  1.3. Mlátenie obilia -5-
  1.4. Dožinky -5-
  1.5. Uskladnenie obilia -5-
  2. História pestovania obilnín z časového hľadiska -6-
  2.1. História pestovania obilnín pred príchodom Slovanov -6-
  2.2. História pestovania obilnín za obdobie Slovanov -7-
  2.3. História pestovania obilnín v období stredovekého Uhorska -7-
  2.3.1. Zber obilia -7-
  2.3.2. Mlátenie obilia -8-
  2.3.3. Skladovanie zrna -8-
  2.4. História pestovania obilnín v medzivojnovom období a vojnovom období (1918 - 1944) -8-
  2.5. História pestovania obilnín v povojnových rokoch (1945 - 1948) -9-
  2.6. História pestovania obilnín v období rokov 1949 - 1989 -9-
  2.7. História pestovania obilnín v rokoch 1990 - 2001 -9-
  Záver 12
  Zoznam použitej literatúry 13

Zdroje:
 • 1. Demo, 2001. Dejiny poľnohospodárstva na Slovensku. Nitra. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. 2001. 662s. ISBN 80-7137-894-1
 • 2. Horváth, 1962. K dejinám pestovania obilnín na Slovensku v 16.-18. storočí. Bratislava. Agrikultúra.1962 ISBN 80-7153-174-X
 • 3. Kiliánová, Gabriela. 2011. Siatie [online] [cit. 2013-12-03]. Dostupné na internete:
 • 4. Školský informačný servis, 2000. Múka [online] [cit. 2013-12-03]. Dostupné na internete:
 • 5. Ústredie ľudovej umeleckej výroby. 2005. Poľnohospodárstvo [online] [cit. 2013-12-03]. Dostupné na internete:
 • 6. Žembery , Molnárová a i. 2000. Pestovanie a využitie obilnín na prelome milénia. Nitra. SPU Nitre. 2000. 212s. ISBN 7137-783-X