Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 827   projektov
12 nových

Technika a technológia chovu hospodárskych zvierat ekologickým (alternatívnym) spôsobom

«»
Prípona
.pptx
Typ
prezentácia
Stiahnuté
10 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42649
Posledná úprava
03.01.2014
Zobrazené
2 042 x
Autor:
natalya182
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ekologický chov zvierat
Ekologický je taký chov zvierat, ktorý sa podľa pravidiel uskutočňuje:
- Najmenej jeden rok;
- Pri výkrme zvierat, pokiaľ doba výkrmu je kratšia ako jeden rok, zvieratá musia byť ekologicky chované od narodenia;
- Vajcia a mlieko sa považujú za ekologické až po 90 dňovom kŕmnom období, ktoré je zabezpečované krmivami ekologického pôvodu;
- Zvieratá musia byť kŕmené len prírodnými krmivami.
- Kŕmenie sa zakladá predovšetkým na pastve a zelenom kŕmení.
- Jedinými povolenými spôsobmi spracovania a úpravy krmív sú mletie, miešanie a rezanie.
- Je povolený mechanický spôsob podávania krmiva.

Hlavné zásady ekologického chovu zvierat
Ekologicky chované zvieratá vhodne kompletizujú konzumentský reťazec.
Sú zároveň zdrojom produkcie zaujímavých potravinových článkov pre ľudskú výživu jednak z hľadiska biologickej hodnoty, ale tiež z hľadiska organoleptických a ďalších kulinárskych kvalít.
Ide mnohokrát o potraviny, ktoré náš konzument už desaťročia nemal dostupné, pokiaľ si ich sám nedochoval alebo nezakúpil v drobnochovoch.
...

Kľúčové slová:

ekologický chov

hospodárske zvieratá

zásady ekologického chovu

pravidlá a predpisy ekologického chovu

technika a technológia chovuObsah:
 • 1. Ekologický chov zvierat
  2. Hlavné zásady ekologického chovu zvierat
  3. Technika chovu
  4. Prísne pravidlá a predpisy ekologického systému chovu hospodárskych zvierat
  5. Technológia chovu
  6. Neprípustné pre ekologické chovy zvierat
  7. Formy chovu hospodárskych zvierat akceptovateľné ekologickým systémom
  8. Záver
  9. Použitá literatúra

Zdroje:
 • BRESTENSKÝ, V. 2003. Voľné ustajnenie s pružnými plnenými matracmi. [online]
 • Chov zvířat. 2012. [online]
 • DEBRECÉNI, O. a kol. 1997. Ekonomika chovu dojníc ako základ chovu hovädzieho dobytku. 1. vydanie. Nitra: VEKO-S 1997. s. 44. ISBN 80-7137-423-7.
 • GRAY, D. - HOVI, M. 2001. Animal health and welfare in organic livestock production, Chalcombe publications, Lincoln.
 • Hlavné zásady ekologického chovu zvierat.2013. [online].
 • LEŠINSKÝ, D. 2009. Ekologické poľnohospodártvo a predaj z dvora.
 • PAJTÁŠ, M; BÍRO, D; ŠIMKO, M.: (2001) Výživa prežúvavcov. SPU Nitra, ISBN 80-7137-826-7, 77 - 80 s.
 • SOMMER, A. 2003. Chov a výživa zvierat v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve In Slovenský chov. 2003, č. 4, s. 25.
 • VEGRICHT, J. - AMBROŽ, P. - FABIÁNOVÁ, M. - ŠIMON, J. 2011. Variantné riešenie v maštali. In Roľnícke noviny, 11. 05. 2011. s. 10-11. ISSN 1335-440 X.