Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 025   projektov
0 nových

Podnikateľský plán Šandalská chalúpka

«»
Prípona
.docx
Typ
záverečná práca
Stiahnuté
24 x
Veľkosť
3,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
45419
Posledná úprava
01.12.2014
Zobrazené
2 060 x
Autor:
petra.juhasova
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Okres Stropkov a v ňom sa nachádzajúca obec Šandal poskytujú vhodné podmienky pre rozvoj turistiky, vidieckej turistiky a agroturistiky. Kultúrne pamiatky a príroda ponúkajú možnosť pre oddych a rekreáciu domácim aj zahraničným turistom.
Nielen tento okres, ale aj celé Slovensko, má čo ponúknuť na obdiv. Možnosti v tejto oblasti sa hlavne na východe Slovenska dostatočne nevyužívajú. Dôvodom je slabá propagácia regiónu, chýbajúca spolupráca medzi podnikateľmi, bariéry v predpisoch a nevhodný prístup zamestnancov ku klientom, ale často aj majiteľov.
Podnet pre rozvoj cestovného ruchu na vidieku je nielen v aktívnosti krajiny, ale aj v spôsobe života. Hlavnou snahou je nájsť rovnováhu medzi prírodou a rodinou.
Na vypracovanie tohto podnikateľského plánu som si vybrala obec Šandal, rekonštrukciu chalúpky v tejto obci.

Kľúčové slová:

podnikateľský plán

agroturistika

turizmus

marketing

swot

rastlinstvo

ŠandalObsah:
 • Úvod 4
  1 Prehľad literatúry 5
  1.1 Turizmus 6
  1.2 Cestovný ruch 7
  1.3 Vidiecky turizmus 8
  1.4 Agroturistika 9
  1.5 Služby vo vidieckom turizme a agroturizme 10
  2 Marketingová stratégia 11
  2.1 Marketingový nápad 13
  2.2 Analýza trhu 14
  2.3 Marketingové ciele 15
  2.4 Propagácia 16
  3 Swot analýza 17
  3.1 Swot analýza obce a okolia 19
  3.2 Swot analýza šandalskej chalúpky 20
  4 Charakteristika regiónu 21
  4.1 Všeobecná charakteristika okresu stropkov 23
  4.2 Geomorfológia 24
  4.3 Rastlinstvo 25
  4.4 Živočíšstvo 26
  4.5 Vodné toky a nádrže 27
  4.6 Kultúrno-historické pamätihodnosti 28
  4.7 Obec šandal 29
  4.7.1 História obce 29
  4.7.2 Erb obce šandal 29
  4.7.3 Súčasnosť obce šandal 30
  4.7.4 Zábavné a športové aktivity v obci a okolí 31
  4.7.5 Turistické chodníky 33
  4.7.6 Cyklistické trasy 33
  5 Charakteristika objektu 34
  5.1 Financovanie rekonštrukcie 36
  5.1.1 Program rozvoja vidieka sr 2007 - 2013 36
  5.2 Realizácia rekonštrukcie 41
  5.3 Výsledok plánovanej rekonštrukcie 42
  5.4 Stravovanie 44
  5.5 Plánované doplnkové služby 45
  6 Ekonomika prevádzky 46
  7 Program pre hostí na 7 dní 47
  8 Konkurencia 49
  9 Záver 50

Zdroje:
 • Beňko, J. - Durkaj, J.: Stropkov a okolie. Košice, Východoslovenské vydavateľstvo 1978, 121 s.
 • Beňko, J. a kol.: Stropkov, Monografia mesta. Martin, Gradus 1994, 320 s. ISBN 80-901392-5-6
 • Cako, J.: Vidiecky turizmus a agroturizmus na Slovensku. Bratislava, RÉKA, 1993, s.57. ISBN 80-887731-02-X
 • Compel, J.: Vidiecky turizmus a asroturizmus na Slovensku, Bratislava, RÉKA, 1993, s.53. ISBN 80-887731-02-X
 • Dúžeková, Z.: Postavenie a význam vidieckeho turizmu a agroturizmu v cestovnom ruchu. Bratislava 1995,s.19-21. ISBN 80-887731-11-9
 • Gondová, M. ai: Rozvoj podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike. Nitra, Agentúra pre rozvoj vidieka, 1997, s.6-27. ISBN 80-967880-0-0
 • Habán,M. - Otepka,P.: Agroturistika. Nitra, SPU 2004, 153 s. ISBN 80-8069-541-6
 • Húska, J.ai: Agroturistika, príroda a poľnohospodárstvo, Nitra: VŠP, 1995,s.95. ISBN 80-7137-1186-6
 • Kaspar,C.: Faktory vyvolávajúce zmeny hodnôt v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 3/2000,s. 132-134
 • Kultúrne pamiatky Horného Šariša, Svidník, Regionálna rozvojová agentúra 2001
 • Propagačný materiál. Šandal 2002, História a erb obce Šandal - s. 4
 • Stropkov - Domaša a okolie. Mestský úrad Stropkov, Informátor 1993
 • Šariš a Horný Zemplín - podrobná cykloturistická mapa. Harmanec, Vojenský kartografický ústav š.p. 1997
O súboroch cookie na tejto stránke

Súbory cookie používame na funkčné účely, na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránky.

Nastavenia Povoliť všetko