Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Hodnotenie poľnohospodárskych produktov - rastlinná časť

«»
Prípona
.doc
Typ
štátnicové otázky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
39211
Posledná úprava
05.01.2012
Zobrazené
1 922 x
Autor:
pocahontass88
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vypracované štatnicové otázky z Hodnotenia poľnohospodárskych produktov - rastlinná časť

1. Vymenujte metódy hodnotenia akosti a kvality rastlinných surovín a potravín, vysvetlite pojmy kvalita a akosť, systémy kontroly kvality v SR.
Kvalita je celkový súhrn záväzne určených vlastností a znakov výrobku, ktoré mu dávajú schopnosť uspokojovať konkrétne potreby spotrebiteľa. Má skôr harakter štrukturálny – harmonický celok všetkých úžitkových vlastností.
Akosť odráža kritérium množstva zložky. Akosť konkrétneho tovaru sa meria porovnávaním so štandardom akosti. Štandartom akosti sú merateľné vlaastnosti definované v právnom predpise, v technickej norme: STN, ISO, Kódex potravín – ktoré postupne nahradí STN v plnom rozsahu.

Kvalitu surovín a potravín hodnotíme:
- senzoricky (subjektívne metódy),
- chemicky, fyzikálno – chemicky, mikrobiologicky (objektívne metódy).

Pre posúdenie kvality niekedy stačí len jeden z týchto spôsobov, inokedy kombinácia niektorých, prípadne aj všetkých...

2. Technologická akosť pšenice potravinárskej s dôrazom na hodnotenie podľa úžitkových smerov
Pre spracovanie obilnín, a to nielen chlebových je dôležitá ich technologická hodnota. Je to súhrn znakov a vlastností suroviny, ktoré umožňujú spracovateľovi maximálnu výťažnosť a požadovanú akosť finálneho výrobku. Prejavuje sa až v priebehu konkrétneho technologického spracovania. Hodnotenie je obtiažne, nakoľko každý výrobok si vyžaduje surovinu špecifických vlastností.
Spracovateľom často prichádza surovina s rôznymi mechanickými a technologickými vlastnosťami. Kolísavý obsah dôležitých zložiek, napr. popol, lepok, nezaručuje pri štandardnom spracovaní predpísanú kvalitatívnu a kvantitatívnu výťažnosť. Často sa musí spracovávať aj neštandardná surovina.
Spracovateľský priemysel preferuje hlavne technologickú hodnotu, t.j. hodnotí znaky a vlastnosti dôležité z hľadiska spracovania. Pri obilninách sa jedná o mlynársku akosť. Mlynárov zaujímajú hlavne mechanicko-štruktúrne vlastnosti zrna, tvrdosť, objemová hmotnosť, hmotnosť 1000 zŕn, jeho zloženie, obsah a rozloženie jednotlivých zložiek v zrne...

Kľúčové slová:

poľnohospodárstvo

produkty

suroviny

vajcia

med

mäsoObsah:
 • 1. Vymenujte metódy hodnotenia akosti a kvality rastlinných surovín a potravín, vysvetlite pojmy kvalita a akosť, systémy kontroly kvality v SR.
  2. Technologická akosť pšenice potravinárskej s dôrazom na hodnotenie podľa úžitkových smerov
  3. Technologická akosť pšenice cestovinárskej – kritéria, metódy hodnotenia
  4. Technologiká akosť jačmeňa sladovníckeho aj potravinárskeho, - kritéria, metódy hodnotenia a požiadavky pri nákupe suroviny a jej spracovaní
  5. Technologická akosť raže potravinárskej – požiadavky porovnajte so pšenicou
  6. Charakterizujte akostné požiadavky na mlynské výrobky z pšenice a raže s dôrazom na rozdielnosti. Metódy hodnotenia najdôležitejších znakov.
  7. Reologické vlastnosti cesta – spôsoby hodnotenia s dôrazom na súvislosti s praktickou pekárskou aplikáciou.
  8. Vymenujte hlavné pekárske výrobky, uveďte, v čom spočíva ich hodnotenie a zdôraznite súvislosti s použitou surovinou
  9. Charakterizujte tzv. maloobjemové obilniny ako potravinárske suroviny
  10. Stručne charakterizujte suroviny pre škrobárne, škrob a výrobky z neho
  11. Slad – základná pivovarnícka surovina – charakteristika havných typov, spôsoby, metódy a kritéria hodnotenia jeho akosti.
  12. Homogenita a modifikácia sladu – vysvetliť a charakterizovať.
  13. Hodnotenie chmeľu a chmeľových preparátov z technologického hľadiska.
  14. Charakterizujte pivo – členenie a hodnotenie akosti
  15. Stručne charakterizujte suroviny pre liehovary, lieh, liehoviny.
  16. Požiadavky na naše jedlé strukoviny a potravinárske výrobky z nich, hodnotenie a stanovenie najdôležitejších znakov.
  17. Stručne charakterizujte najdôležitejšie suroviny pre získavanie rastlinných olejov a tukov z celosvetového pohľadu a SR.
  19. Charakterizujte úžitkovú hodnotu zemiakov – kritéria a metódy hodnotenia
  20. Čo rozumiete pod pojmom upravované tuky – zhodnoťte z technologického aj výživového pohľadu
  20. Charakterizujte varné typy zemiakov vymenujte všetky dôležité požiadavky na zemiaky pre potravinárske využitie.
  21. Aké systémy hodnotenia technologickej akosti cukrovej repy pri nákupe a počas spracovania poznáte.
  22. Charakterizujte necukry v cukrovej repe a ich vplyv na technológiu spracovania (výťažnosť cukru).
  23. Sladidlá používané v potravinárstve – členenie v zmysle PK ZoP 152, vlastnosti, význam , hodnotenie.
  24. Charakterizujte základné akostné požiadavky hodnotenia ovocia a zeleniny v čerstvom stave – trhové druhy, triedy akosti, výživová hodnota.
  25. Charakterizujte technologickú hodnotu ovocia a zeleniny – znaky, významnosť (konzervárenské suroviny).
  26. Členenie a kritéria hodnotenia výrobkov z ovocia a zeleniny.
  27. Charakterizujte víno - členenie v súvislosti s akosťou suroviny, spôsoby hodnotenia
  28. Charakterizujte pochutiny – členenie, význam, kritéria hodnotenia
  29. Hodnotenie najvýznamnejších korenín v zmysle štandartov akosti.
  30. Hodnotenie najvýznamnejších povzbudivých pochutín v čerstvom a spracovanom stave.