Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Využitie poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13701
Posledná úprava
09.06.2021
Zobrazené
1 151 x
Autor:
jean8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem „Biomasa“ - „Biomasa sú materiály rastlinného a živočíšneho pôvodu vhodné na priemyselné a energetické využitie. Z hľadiska produkcie energie je veľmi dôležitá najmä rastlinná biomasa - fytomasa, t. j. všetko, čo rastie na poli či v lese - chemicky zakonzervovaná slnečná energia.“

Chemické zloženie - „Hoci chemické zloženie biomasy sa medzi jednotlivými rastlinnými druhmi líši, v priemere rastliny obsahujú asi 25% lignínu a 75% uhľovodíkov alebo cukrov. Uhľovodíková zložka pozostáva z mnohých molekúl cukrov spojených do dlhých reťazcov polymérov. Dve významné zložky uhľovodíkov sú celulóza a hemi-celulóza. Príroda využíva dlhé polyméry celulózy na stavbu vlákien, ktoré dávajú rastlinám potrebnú pevnosť. Lignínová zložka pôsobí ako lepidlo, ktoré drží spolu celulózové vlákna.“

Ako vzniká Biomasa - „Rastliny na svoj rast využívajú oxid uhličitý z atmosféry a vodu zo zeme, ktoré vďaka fotosyntéze pretvárajú na uhľovodíky - stavebné články biomasy. Slnečná energia, ktorá je hybnou silou fotosyntézy je v skutočnosti uskladnená v chemických väzbách tohto organického materiálu. Pri spaľovaní biomasy opätovne získavame energiu uskladnenú v chemických väzbách. Kyslík zo vzduchu sa spája s uhlíkom v rastline, pričom vzniká oxid uhličitý a voda. Tento proces je cyklicky uzatvorený, pretože vznikajúci oxid uhličitý je vstupnou látkou pre novú biomasu.“
...

Kľúčové slová:

poľnohospodárska biomasa

biomasa

bioplyn

biopalivo

energia

zdroj energie

obnoviteľné zdroje energie

výhrevnosť

drevný odpad

vŕba

košikárska

vŕba košikárskaObsah:
 • Pojem „Biomasa“
  Biomasa - základné údaje
  Chemické zloženie
  Ako vzniká Biomasa
  Budúcnosť
  Ekonomika
  Ekonomický efekt
  Možnosti využitia
  Biopalivo
  Bioplyn
  Využitie poľnohospodárskej biomasy na spaľovanie
  Ciele
  Prekážky
  Súčasný stav výroby bioplynu
  Košikárska vŕba - výhody a perspektíva pestovania
  Odrody a produkcia košikárskej vŕby

Zdroje: