Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Klasická a alternatívna liečba

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41587
Posledná úprava
03.06.2013
Zobrazené
1 291 x
Autor:
Sochy
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Témou mojej práce je Klasická a Alternatívna liečba. V dnešnom svete je nespočetné množstvo chorôb, ktoré ohrozujú zdravie človeka. Medicína sa pokúša už od svojho vzniku s týmito chorobami bojovať a chrániť pred nimi ľudí. Moderná medicína má za sebou neuveriteľný vývoj a neustále napreduje vpred. Alternatívna liečba sa však za posledné roky taktiež dostala do popredia a to hlavne vďaka novým výskumom a z časti aj preniknutia kúsku modernej technológie do tejto, pre niektorých veľmi zvláštnej forme liečby. Túto tému som si vybral z dôvodu, aby som preskúmal a zistil, ktorá liečba je efektívnejšia, menej riziková, cenovo nenáročnejšia a taktiež zistil ako veľmi ľudia využívajú či už klasickú, alebo alternatívnu medicínu.

Práca pozostáva z teoretickej a analytickej časti. V teoretickej časti sme sa venovali charakteristike a histórii týchto medicínskych postupov. V tretej kapitole sme poukázali aj na niektoré fakty, ktoré ľudom pomôžu rozhodnúť sa pre danú liečbu. Vo štvrtej kapitole sme poukázali na riziká, ktoré zo sebou klasická a alternatívna liečba nesú.

Tento výskum som vypracoval so zámerom informovať, ako si v niektorých prípadoch môžeme sami pomôcť obyčajnou, správnou voľbou.

Kľúčové slová:

klasická liečba

klasická medicína

alternatívna medicína

riziká

výskum

dotazníkObsah:
 • I. Teoretická časť
  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 3
  1. KLASICKÁ MEDICÍNA 4
  1.1 História medicíny4
  1.2 Základná charakteristika klasickej medicíny 4
  1.3 Významné osobnosti, významné objavy v klasickej medicíne 5
  2. ALTERNATÍVNA LIEČBA 6
  2.1 Vymedzenie pojmu 6
  2.2 Postup a prístup v alternatívnej liečbe 7
  2.3 Obmedzenia alternatívnej liečby 7
  3. PREČO ÁNO / PREČO NIE? 8
  3.1 Alternatívna liečba vs klasická medicína 8
  3.2 Dôvody využívania danej liečby 8
  4. RIZIKÁ 9
  4.1 Riziká klasickej a alternatívnej liečby 9
  II. Analytická časť
  5. CIELE 10
  6. HYPOTÉZY 11
  7. VÝSKUMNÁ VZORKA 12
  8. VÝSLEDKY PRÁCE 13
  9. ZHRNUTIE A VÝSLEDKY 21
  10. BIBLIOGRAFIA 22
  11. PRÍLOHY 23

Zdroje:
 • Jarmila Cihová, Jaroslav Hochel, 2001. Liečime sa s prírodou, 1. vyd. Bratislava: Astron, 2001, 384 s. ISBN 80-88983-13-4
 • Jelena Svitko, 2002. Tajemství prírodní léčby. 1. vyd. Bratislava: Eugenika, 2003. 135 s. ISBN 80-89115-21-7
 • Jirí Marek a kol. 1997. Akupresura a prirodní prostredky v domáci léčbe, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 248 s. ISBN 80-7169-336-7
 • Marián Náhlik, nahlik.estranky, 2012. http://www.nahlik.estranky.sk/clanky/alternativna-verzus-klasicka-medicina.html
 • Milan Thurzo, 1999, 100 Najväčších medicínskych objavov, 1. vyd. Bratislava: TIMY, 1999. 108 s. ISBN 80-88799-80-5