Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Adolescencia - seminárna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
29 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3318
Posledná úprava
08.04.2017
Zobrazené
12 338 x
Autor:
lolenka
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ukážka:
Úvod
Psychológia (z gréčtiny psyché = duša, logos = slovo) je veda študujúca duševné javy.
Ako moderná veda skúma ľudské správanie empiricky a využíva pritom i výsledky ďalších prírodných vied, ako sú predovšetkým fyziológia, bunková biológia, neurobiológia, biochémia, a štatistika.

Kľúčové slová:

adolescent

psychológia

generáciaObsah:
 • Úvod 3
  1 Adolescencia 4
  2 Telesný vývoj 4
  3 Vývoj rozumových schopnost 5
  4 Citový a spoločenský život 6
  5 Vzťah k rodičom . 6
  6 Generácie a hodnoty 7
  7 Vzťah k rovesníkom 8
  8 Sexuálne vzťahy 9
  9 Špecifické vývinové problémy v období adolescencie 9
  9.1 Rozpor medzi fyzickou a sociálnou zrelosťou 9
  9.2 Rozpor medzi rolou a statusom -10-
  9.3 Rozpor medzi hodnotami mladšej a staršej generácie . 10
  9.4 Rozpor medzi hodnotami rodiny a dnešnej spoločnost 10
  Záver 11
  Použitá literatúra 12

Zdroje:
 • BOROŠ, Július - ONDRIŠKOVÁ, Edita - ŽIVCICOVÁ, Eva. 2003. Psychológia. Bratislava : IRIS, 2003. 268 s. ISBN 80-88-7787-5.
 • DANIEL, Jozef. 2004. Prehľad všeobecnej psychológie. Nitra : Enigma, 2004. 278 s. ISBN 80-89-13205-7.
 • JAKABČIC, Ivan. 2002. Základy vývinovej psychológie. Bratislava : IRIS, 2002. 83 s. ISBN 80-89018-34-3
 • KUBÁNI, Viliam. 2000. Všeobecná psychológia. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2000. 90 s. ISBN 80-8068-000-0.
 • MACEK, Petr. 2003. Adolescence. Praha : Portál, 2003. 142 s. ISBN 80-71787-47-7.