Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Geomorfológia - veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu

«»
Prípona
.doc
Typ
poznámky
Stiahnuté
69 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
10809
Posledná úprava
17.06.2019
Zobrazené
1 615 x
Autor:
bosorkay
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
» Geomorfológia
- je veda o vzniku, charaktere a význame foriem georeliéfu (tvarov pevného zemského povrchu)

» Georeliéf
- Odráža histórie krajiny a genetická geomorfológia je „archeológiou geografie“
- Výrazne ovplyvňuje väčšinu procesov prebiehajúcich v súčasnej krajine
- Otvára potenciál, ale aj bariéry a riziká pre väčšinu ľudských činností v krajine

» Objekt geomorfológie
A) georeliéf- súbor tvarov zemského povrchu- pevné zobrazenie medzi litosférou alebo pedosférou na jednej strane atmosférou alebo hydrosférou na strane druhej (užšie, staršie chápanie)
B) geomorfosféra- sféra Zeme, v ktorej prebiehajú reliefotvorné procesy, zahrňujúca časť litosféry, atmosféry, hydrosféry, pedosféry, biosféry a socio-ekonomickej sféry (širšie, novšie chápanie)

» Predmet geomorfológie a jej základné členenie:
1) ako vznikli formy georeliéfu- morfogenéza (genéza = vznik)
2) kedy vznikli formy georeliéfu- morfochronológia (chrono = čas, vek)
3) (geo)metrické vlastnosti georeliéfu- morfometria
4) súčasné reliéfotvorné procesy- morfodynamika
5) vzťahy foriem georeliéfu k ostatným zložkám krajiny a ich priestorové rozmiestnenie- morfogeografia

Kľúčové slová:

geomorfológia

morfografia

zvetrávanie

pohyb hornín

svahové procesy

mrazové procesy

fluviálne procesy

eolitické procesy

georeliéf

denudácia

krasové procesyObsah:
 • Geomorfológia
  Morfometria a morfografia
  Geometrické formy
  Výškové stupne na Slovensku
  Základné geomorfologické pojmy
  Geomorfologický činiteľ
  Geomorfologické podmienky
  Geomorfologické podmienky
  Geomorfologická systematika
  Vývoj geomorfológie
  Globálne geotektonické teórie a hypotézy
  Nejasnosti a pochybnosti
  Hypotézy rozpínajúcej sa Zeme
  Teória superstrún
  Endogénne procesy
  Zemetrasenie
  Zvetrávanie
  Chemické zvetrávanie
  Fyzikálne (mechanické) zvetrávanie
  Fyzikálna podstata termického zvetrávania
  Termické zvetrávanie
  Mrazové zvetrávanie- rast kryštálov vody
  Biologické zvetrávanie
  Pasívne morfoštruktúry
  Štruktúrne typy georeliéfu
  Gravitačný pohyb hornín a formy ním vzniknuté
  Tlakovo-gravitačné procesy a formy
  Mrazové procesy a formy
  Vodno-gravitačne a svahové procesy a formy
  Fluviálny proces v krátkodobom aspekte
  Fluviálne procesy v stredne a dlhodobom aspekty
  Tvorba korytovej fácie
  Klimatické zmeny a činnosť rieky
  Vznik riečnych terás
  Marinné a Limnické procesy a formy
  Typy pobrežia
  Krasové procesy a formy (chemická činnosť vody)
  Eolické procesy a formy
  Biogénne procesy a formy
  Kozmogénne procesy a formy
  Antropogénne procesy a formy
  Denudácia a zarovnávanie georeliéfu