Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
4 nových

Vypracované otázky - Teória z fyziky

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
51 x
Veľkosť
1,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3540
Posledná úprava
13.04.2017
Zobrazené
3 966 x
Autor:
pitrus33
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Obsahom danej práce je prierez predmetu Fyzika 1. pre odbory elektro v II. semestri. Je vychádzané z požiadaviek na skúšku z daného predmetu, pričom práca je rozdelená (ako i originálne požiadavky ) na tri časti.

1. časť - Základné pojmy a vzťahy
2. časť - Teoretické otázky
3. časť - Doporučené príklady


V prvej časti práce je uvedených 53. otázok, pričom je k nim priradená stručná teória na vysvetlenie ( plus obrázky 35 ). Pri ich písaní som čerpal z nieko ľkých kníh, ktoré sú uvedené v závere práce a samozrejme z prednášok a cvičení.
Snažil som sa tu o dôsledné rozlíšenie vektorov od skalárov. Vektory sú označené šípkou, alebo sú písané tučným písmom. Ku každej novo zavedenej veličine je na konci pripísaná jej jednotka a v zátvorke i jej rozmer.

V druhej časti sú uvedené požadované odvodenia ( je ich 23 ) na skúšku z daného predmetu, pričom som sa snažil popísať postup ako som k tomu prišiel.

Tretia časť obsahuje niektoré vypočítané doporučené príklady na skúšku. Nie je tam vypočítaný žiadny príklad, ktorý je riešený v knihe. Táto časť má 9. oddielov pričom pri každom sú napísané doporučené príklady ( červeným sú vypísané tie príklady, ktoré nie sú v knihe riešené ) a vypočítané príklady.

Keďže ide hlavne o pomôcku, ktorú som vytvoril pre seba pri príprave na skúšku z tohto predmetu je možné že sa sem tam vlúdila i nejaká chybička preto sa za prípadné matematické a pravopisné chyby vopred ospravedlňujem.

Kľúčové slová:

teória fyziky

základné pojmy

teoretické otázky

doporučené príklady

kinetická energia

pohybová rovnica

vektor

skalárObsah:
  • 1. časť - Základné pojmy a vzťahy
    2. časť - Teoretické otázky
    3. časť - Doporučené príklady

Zdroje:
  • 1. Vladimír Hajko,Základy fyziky,vyd.1, Bratisalava,VEDA,1990
  • 2. Š.Veis,j.Martišovitš,Všeobecná fyzika,vyd.1,Bratislava 1987
  • 3. Vladimír Hajko a kol.,Fyzika v príkladoch,vyd.5,Bratislava 1989
  • 4. Prednášky z predmetu Fyzika 1,prednášajúci RNDr. Peter Bury CSC, EF ŽU