Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 631   projektov
5 nových

Fyzika v príkladoch - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
19 x
Veľkosť
3,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6131
Posledná úprava
15.08.2017
Zobrazené
6 434 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pri spracovaní týchto učebných textov sme vychádzali z dvoch základných cieľov:
1. poskytnúť študentom všetkých fakúlt Vojenskej akadémie príklady a úlohy na precvičenie učiva,
2. účinne pomôcť študentom pri príprave na semestrálnu skúšku z fyziky.

Učebné texty obsahujú sedem základných tematických celkov z fyziky: Matematický aparát fyziky, Mechanika, Fyzikálne polia, Kmity a vlny, Relativistická fyzika, Kvantová fyzika a Atómová fyzika.
Tieto celky sú rozdelené na konkrétnejšie fyzikálne oblasti koncipované v troch častiach:
- teoretický úvod so stručným prehľadom základných vzťahov a zákonov z danej problematiky, ktorý uľahčuje riešenie príkladov a podporuje individuálnu prácu študentov,
- riešené príklady, ktoré ukazujú vzory správneho metodického postupu riešení,
- neriešené úlohy, pri ktorých je na konci zadania vždy uvedený výsledok riešenia, čo umožňuje kontrolu správnosti postupu a výpočtu.

Kľúčové slová:

kinematika

dynamika

mechanika

tepelný pohyb

gravitačné pole

elektrostatické pole

elektrický prúd

magnetické pole

kmitanie

vlnenie

optika

kvantová fyzika

rádioaktivitaObsah:
 • Obsah
  Predslov
  Matematický aparát fyziky
  Základy vektorového počtu
  Operátory
  Úlohy
  Mechanika
  Kinematika hmotného bodu
  Riešené príklady
  Úlohy
  Dynamika hmotného bodu
  Riešené príklady
  Úlohy
  Mechanika sústavy hmotných bodov a telesa
  Riešené príklady
  Úlohy
  Tepelný pohyb
  Riešené príklady
  Úlohy
  Mechanika ideálnych tekutín
  Riešené príklady
  Úlohy
  Fyzikálne polia
  Gravitačné pole
  Riešené príklady
  Úlohy
  Pohyb telies v gravitačnom poli
  Riešené príklady
  Úlohy
  Elektrostatické pole
  Riešené príklady
  Úlohy
  Elektrický prúd
  Riešené príklady
  Úlohy
  Magnetické pole
  Riešené príklady
  Úlohy
  Elektromagnetické pole
  Riešené príklady
  Úlohy
  Kmity a vlny
  Kmitavý pohyb
  Riešené príklady
  Úlohy
  VLnenie
  Riešené príklady
  Úlohy
  Elektromagnetické vlnenie
  Riešené príklady
  Úlohy
  Geometrická optika
  Riešené príklady
  Úlohy
  VLnová optika
  Riešené príklady
  Úlohy
  Relativistická fyziks
  Riešené príklady
  Úlohy
  Kvantová fyzika
  Korpuskulárne vlastnosti elektromagnetických vĺn
  Riešené príklady
  Úlohy
  VLnové vlastnosti častíc
  Riešené príklady
  Úlohy
  Schrödingerova formulácia kvantovej mechaniky
  Riešené príklady
  Úlohy
  Atómová a jadrová fyzika
  Elektrónový obal atómu
  Riešené príklady
  Úlohy
  Atómové jadro
  Riešené príklady
  Úlohy
  Rádioaktivita
  Riešené príklady
  Úlohy
  Dodatky
  Literatúra

Zdroje:
 • KREMPASKÝ, J.: Fyzika. 3. vyd. Bratislava : ALFA, 1992. 504 s. ISBN 80-05-01063-X
 • HAJKO, V.: Fyzika v príkladoch. 4. vyd. Bratislava : ALFA, 1971. 480 s.
 • KREMPASKÝ, J., et al.: Fyzika : Príklady a úlohy. 1. vyd. Bratislava : FEI STU,1994. 262 s.
 • ZEMAN, V., et al.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro pedagogické fakulty. 1. vyd.Praha : SPN, 1971. 357 s.
 • SYROVÝ, A.: Sbírka příkladů z fyziky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1971. 476 s.
 • WILFERT, O. - JANDOVÁ, I.: Cvičení z fyziky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : VVTŠ,1978. 138 s.
 • BANÍK, I., et al.: Fyzika : Zbierka úloh 1. 2. vyd. Bratislava : SF STU, 1996. 224 s.ISBN 80-227-0821-6
 • VAGNER, J.: Příklady z fyziky. 2. vyd. Liberec : VŠST, 1988. 144 s.
 • HANZELÍK, F., et al.: Zbierka riešených úloh z fyziky. 1. vyd. Bratislava : ALFA,1989. 480 s. ISBN 80-05-00050-2
 • FUKA, J. - HAVELKA, B.: Elektřina a magnetismus. 3. vyd. Praha : SPN, 1979. 656s.
 • BEISER, A.: Úvod do moderní fyziky. 1. vyd. Praha : ACADEMIA, 1978. 632 s.
 • TIRPÁK, A.: Elektrina a magnetizmus : Úlohy k cvičeniam. 1. vyd. Bratislava : MFFUK, 1993. 352 s. ISBN 80-223-0733-5
 • PIŠÚT, J. - ČERNÝ, V. - PREŠNAJDER, P.: Zbierka úloh z kvantovej mechaniky. 1.vyd. Bratislava : ALFA, 1985. 368 s.
 • GARAJ, J.: Základy vektorového počtu. 2. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvotechnickej literatúry, 1963. 216 s.
 • BROŽ, J. - ROSKOVEC, V. - VALOUCH, M.: Fyzikální a matematické tabulky. 1.vyd. Praha : SNTL, 1980. 308 s.