Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 103   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Fyzika v príkladoch - skriptá
96,8%
3,5 22x
Fyzika 1 - doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky 1
96,1%
3,0 14x
Fyzika (prehľad základných vzorcov a vzťahov)
91,5%
0,4 42x
Prehľad otázok ku skúške z fyziky I.
87,0%
0,1 4x
Fyzika 1 - skenované pradnášky (kvalitné, farebné)
85,5%
33,1 23x
Určenie tiažového zrýchlenia reverzným kyvadlom - meranie
85,4%
0,1 26x
Kinematika hmotného bodu (polohový vektor, rýchlosť, zrýchlenie bodu, priamočiary pohyb, pohyb po kružnici)
84,4%
0,3 18x
Fyzika I. - ťaháky
84,1%
0,3 18x
Meranie voltampérovej charakteristiky diódy a žiarovky
83,3%
0,2 9x
Fyzika 1 (materiály)
82,5%
13,3 45x
FY1: Lab. Vyšetrovanie stojatého vlnenia na strune
82,4%
0,1 1x
Laboratórne merania z Fyziky
82,4%
12,8 48x
Fyzika 1: Lab: Meranie objemu valčeka nepriamou metódou
81,4%
0,1 1x
Fyzika 1 - Lab: Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálneho kyvadla
81,2%
0,1 0x
Určenie hustoty zŕn pyknometrom - labák č. 5
81,1%
0,1 23x
Laboratórne merania z predmetu Fyzika
80,6%
0,1 9x
Súbor prednášok z Fyziky
80,3%
2,3 48x
Elektronické meranie teploty - labák
80,1%
0,1 7x
Fyzika 1 ( protokoly )
80,0%
2,3 38x
Meranie povrchového napätia z výstupu v kapiláre
78,9%
0,2 53x
Fyzika 1 - celá teória
78,9%
0,9 34x
Fyzika 1 - otázky ku skúške + príklady (vypracované)
78,4%
12,8 32x
Vypracované otázky z Fyziky 1 (TNUNI - FPT)
78,0%
0,2 6x
Meranie teplotnej rozťažnosti tuhých látok - Fyzika I
77,7%
1,1 6x
Fyzika 1 - vypracované príklady
77,2%
0,7 15x
Fyzikálne kyvadlo - laboratórne cvičenie
77,1%
0,1 3x
Meranie modulu pružnosti v ťahu z predĺženia drôtu (protokol s kompletným vypracovaním)
77,1%
0,1 15x
Prehľad základných vzťahov z fyziky 1
77,0%
0,1 1x
Hustota kvapalín - Fyzika 1
76,4%
0,2 28x
Určenie bodu tuhnutia z priebehu teploty (meranie)
76,0%
0,2 2x
Meranie priemeru valčeka a určenie neistoty merania - Laboratórny protokol č. 1
75,7%
0,1 9x
Meranie Poissonovej konštanty
75,2%
0,1 4x
Ťahák z Fyziky
75,2%
0,2 18x
Určenie bodu tuhnutia v priebehu teploty
74,7%
0,1 14x
Určenie bodu tuhnutia z priebehu teploty
74,5%
0,1 7x
Meranie teplotného koeficientu odporu
74,4%
0,2 14x
Zistenie koeficientu dynamickej viskozity telieskovými viskozimetrami
73,8%
0,1 18x
Určenie momentu zotrvačnosti fyzikálnym kyvadlom
73,6%
0,2 10x
Fyzika 1 - exeterné štúdium
73,4%
9,4 18x
Meranie mernej tepelnej kapacity
73,0%
0,1 2x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: