Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
1 nových

Fyzika 1 - doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky 1

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
14 x
Veľkosť
3,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
6861
Posledná úprava
17.08.2018
Zobrazené
1 482 x
Autor:
dugga
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Čas - sekunda (1s) je 9 192 631 770 periód určitých vibrácii atómu Cs133. Dvoje takýchto hodín sa vyznačuje vzájomnou odchýlkou 10- 13s, resp. 1 sekundu za milión rokov. Takáto definícia jednotky času predpokladá stabilné vlastnosti atómu v čase.
Dĺžka - meter (1m) je dĺžka dráhy, ktorú prejde svetlo vo vákuu v časovom intervale 1/299 792 458 sekundy. Táto definícia je závislá od definície sekundy ako aj predpokladu konštantnej rýchlosti svetla.
Hmotnosť - kilogram (1kg) je hmotnosť valca zo zliatiny Platiny a Irídia uloženého blízko Paríža. Tento štandard je platný od roku 1889. Dôvod prečo hmotnostný štandard nie je založený na atómových štandardoch je, že meranie atómových hmotností je v súčasnosti nepresnejšie ako meranie rozmerných objektov ako je štandard kilogramu. Elektrický prúd - Ampér (1A) je stály elektrický prúd, ktorý pri prietoku dvoma rovnobežnými nekonečne dlhými priamkovými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 metra, vyvolá silu 2.10-7 Newtona na 1 meter dĺžky vodiča.
Termodynamická teplota - Kelvin (1K) je 273,16 časť termodynamickej teploty trojného bodu vody.
Svietivosť - Kandela (cd) je svietivosť absolútne čierneho telesa v kolmom smere na povrch, ktorého veľkosť je 1/6.10-5m2 pri teplote tuhnutia platiny a tlaku 1,01325.105 Pa.
Látkové množstvo - Mól (mol) je látkové množstvo sústavy, ktorá obsahuje práve toľko molekúl, koľko je atómov v 0,012kg izotopu uhlíka 12C.

Kľúčové slová:

fyzika

hydromechanika

deformácia

kinematika

gravitácia

trenie

Bernoulliho rovnica

tekutiny

Keplerove zákony

potenciálna energia

derivovanie

integrovanieObsah:
 • 2_kinematika.pdf
  3_dynamika.pdf
  4_gravitacia.pdf
  6_tuheteleso.pdf
  7_trenie.pdf
  8_deformacia.pdf
  9_hydromechanika.pdf
  1_uvod.pdf
  10_realna_kvapalina.pdf
  Otázky.doc

Zdroje:
 • V.Hajko, J.Daniel-Szabó: Základy fyziky, Veda Bratislava 1983, 2. vydanie
 • V.Hajko a kol.: Fyzika v príkladoch, Alfa Bratislava (5.vydanie 1983)
 • J.Krempaský: Fyzika, Alfa Bratislava & SNTL Praha, 1982
 • D.Ilkovič: Fyzika I, II., Alfa Bratislava & SNTL Praha 1972
 • Z.Horák, F.Krupka: Fyzika, SNTL Praha & Alfa Bratislava 1976
 • F.Krupka, Ľ.Kalivoda: Fyzika, SNTL Praha 1989
 • A.Beiser: Úvod do moderní fyziky, Academia Praha 1975