Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 749   projektov
2 nových

Zbierka úloh z fyziky - Quido Jackuliak a kolektív - Žilinská univerzita 2002

«»
Prípona
.rar
Typ
skriptá
Stiahnuté
63 x
Veľkosť
2,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
11173
Posledná úprava
14.06.2021
Zobrazené
2 085 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Kinematika hmotného bodu

Pohybové rovnice nám umožňujú určiť polohu pohybujúceho sa telesa v ľubovoľnomokamihu vo vopredzvolenej súradnicovejsústave. Súradnicovú sústavu je potrebné zvoliť tak, aby matematické riešenie pohy bových rovníc bolo čo najjednoduchšie. Treba si uvedomiť, že ak vyjadríme zmenu polohy pomocou zmeny súradníc, nebudú naše pohybové rovnice vyjadrovať dráhu, ktorúprejde teleso za odpovedajúci čas. Ak je známa rovnica dráhy pohybu, potom je možné zostrojiť trajektóriu a vypočítať rýchlosť a zrýchlenie. Z druhej strany, ak poznáme časovú závislosť rých losti a zrýchlenia, môžeme stanoviť rovnicu dráhypohybu. Predpokladáme, že pohyb hmotného bodu budeme skúmať v inerciálných súradnicových sústavách a preto je potrebné vedieť ako sa zmenia súradnice a rých losť pri prechode od jednej inerciálnej súradnicovej sústavy k druhej.


2 Dynamikahmotného bodu
Druhý Newtonov zákon nám nehovorí nič o bodoch, v ktorých pôsobia sily, ani o rozmeroch a tvaroch telies. Znamená to, že platí len pre hmotné body, alebo pre telesá, ktoré sa pohybujú priamočiaro. Preto v tejto časti budeme predpokladať, že ak priamočiary pohyb nie je uvedený priamo v zadaní, výsledná sila pôsobiaca na teleso prechádza cez jeho ťažisko. Pri riešení príkladov z dynamiky hmotného bodu musíme veľkú pozornosť venovať analýze síl. Pohybové rovnice je potrebné vždy zapisovať vo vektorovom tvare.Potom treba zvoliťvhodnúsúradnicovú sústavu a do nej prepísať rovnice v ska lárnomtvarepomocouprojekcií síla zrýchlení najednotlivé osi. Musíme mať na zreteli, že Newtonove zákony platia len v inerciálnych vzťažných sústavách . Znamená to, že zvolené súradnicové sústavy nesmú mať zrýchlenie voči Zemi.

Kľúčové slová:

fyzika

stavové rovnice

teplo

práca

kvapalina

práca

roztiašnosť látky

deformácia

hustota

šmyk

kinematika

dynamika

silové pole

mechanika tekutín

termodynamika

zákony zachovaniaObsah:
 • 1. Kinematika hmotného bodu (Q. Jackuliak, D. Vajda, I. Baják, P. Hockicko) 9
  2. Dynamika hmotného bodu (Q. Jackuliak, P. Hockicko ,I. Baják) 24
  3. Zákony zachovania (Q. Jackuliak, D. Vajda, I. Baják, P. Hockicko) 37
  4. Silové pole a pohyb hmotných telies v silovom poli (Q. Jackuliak, P. Hockicko , D.Vajda) 47
  5. Dynamika tuhého telesa (Q. Jackuliak, P. Hockicko , D.Vajda) 63
  6. Neinerciálne vzťažné sústavy (Q. Jackuliak, P. Hockicko ,I. Baják,). 77
  7. Mechanika tekutín (Q. Jackuliak, P. Hockicko , D. Vajda) 85
  ČASŤ II. SÚSTAVY S VEĽKÝM POČTOM STUPŇOV VOĽNOSTI
  8. Molekulárno-kinetická teória ideálneho plynu (Q. Jackuliak, P. Hockicko , D.Vajda) 94
  9. Termodynamika (Q. Jackuliak, D. Vajda, P. Hockicko) 106
  10. Stavová rovnica reálnych plynov (Q. Jackuliak, P. Hockicko) 119
  11. Povrchové napätie. Prenosové javy (Q. Jackuliak, P.Hockicko) 123
  12. Deformácia tuhých telies. Rozťažnosť látok (Q. Jackuliak, D. Vajda, P. Hockicko) 130
  ČASŤ III. MECHANICKÉ KMITY A VLNY
  3. Mechanické kmity (Q. Jackuliak, D. Vajda, P. Hockicko) 139
  14.Vlny v pružnom prostredí. Akustika (Q. Jackuliak, P. Hockicko, D. Vajda) 151

Zdroje:
 • Baník, I., Baník, J., Zámečník, J.: Fyzika netradične - mechanika. ALFA Bratislava 1990.
 • Bogdan, V.I., Bondar, V.A., Kuľbickij, D. I., Jakovenko, V.A: Praktikum po metodike rešenija fyzičeskich zadač. Vyššejšaja škola, Minsk, 1983.
 • Bušovský, L. a kol.: Zbierka príkladov a úloh z fyziky I, 2. vydanie.: Edičné stredisko SVŠT, Bratislava, 1984.
 • Butikov, E.I., Bykov, A.A., Kondratjev, A.S.: Fizika v zadačach. Izdateľstvo Leningradskogo universita, Leningrad, 1974.
 • Dillinger, J. a kol.: Príklady z fyziky pre prijímacie skúšky, 2. vydanie. Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1994.
 • Fejnmanovskije lekcie po Fizike - Zadači i upražnenia s otvetami a rešenijami. Mir, Moskva, 1969.
 • Ginzburg, V.L., Levin, L.M., Rabinovič, M.S., Sivuchin, D.V., Četveriková, E.S.: Sbírka příkladů z fyziky II, ČSAV Praha, 1963.
 • Guriev, L.G., Kostnev, A.V., Kucenko, A.N., Latjev, V.V., Minkova, S.E., Protopopov, R.V., Rublev, Ju.V., Tiščenko, V.V., Šepetucha, M.I.: Sborník zadač po obščemu kursu fiziki. Vyššaja škola, Moskva, 1966.
 • Hajko Vl. a kol.: Fyzika v príkladoch, 6. vydanie. ALFA, Bratislava, 1988
 • Hanzelík, F. a kol.: Zbierka riešených úloh z fyziky.ALFA, Bratislava, 1989.
 • Linder, H.: Riešené úlohy z fyziky, Alfa Bratislava, 1973.
 • Novodvorskaja, Je. M., Dmitriev, E.M.: Metodika provedenija upražnenij po fizike vo VTUZe. Vyššaja škola, Moskva, 1981.
 • Obrazovannyj učenyj: Nauka, Moskva, 1979.
 • Strelkov, S.P., Elcin, I.A., Jakovlev, I. A.: Sbírka příkladů z fyziky I, ČSAV Praha, 1953.
 • Šťavina, C. a kol.: Fyzika - príklady a úlohy, 2. vydanie. ALFA, Bratislava, 1989.
 • Tarasov, L.V., Tarasova, A.N.: Voprosy i zadači po fizike, Vyššaja škola, Moskva, 1975.
 • Voľkenštejn V.S.: Sborník zadač po obščemu kursu fiziki, Nauka, Moskva, 1976.