Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 754   projektov
13 nových

Technická fyzika (vypracované otázky, testy, protokoly, ťahák...)

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
9,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47984
Posledná úprava
21.10.2021
Zobrazené
151 x
Autor:
hany159
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Osciloskop je elektronický prístroj na vizuálne pozorovanie elektrických signálov v závislosti od času. Osciloskop môžeme použiť všade tam, kde vieme zmeny meraných veličín previesť na podobne zmeny elektrického napätia. Umožňuje znázorniť priebeh rôznych veličín v závislosti od času ako sú napr.: prúd, magneticky indukčný tok, tlak atď.

Základnou súčasťou osciloskopu je obrazovka (obr. 1). Je to v podstate katódová trubica, v ktorej tok elektrónov uvoľnených žeravou katódou K je zaostrovaný a urýchľovaný elektródami W, A1, A2 a dopadá na tienidlo S. Tenký povlak tienidla zasiahnutý elektrónmi fluoreskuje. Farba svietiacej stopy zväzku závisí od chemického zlozenia tienidla.

Elektrónový lúč vychyľujú dva pary vychyľovacích doštičiek D1, D2 vo vertikálnom a D3, D4 v horizontálnom smere. Na vertikálny par sa cez zosilňovač Z privádza sledovaný el. signál a spôsobuje pohyb svetelného bodu na tienidle v smere zvislom. Na horizontálny par sa cez zosilňovač privádza pílové napätie, ktoré spôsobuje lineárny posuv zľava doprava a rýchly spätný návrat. Na obrazovke vidíme úsečku, ktorej dĺžku môžem meniť. Toto pílovité napätie vyrába generátor časovej základne GÁZ. Sledovaný signál je takto na tienidle lineárne rozvinutý v čase. Pri spätných návratoch stopu zatieňujú impulzy odvodene z GÁZ. Ak treba sledovaný priebeh na tienidle rozvinúť podlá inej časovej závislosti, privedieme na horizontálny par doštičiek zvolene napätie, podlá ktorého treba priebeh rozvinúť. Pretože vychyľovanie bodu na tienidle sa deje napätím privádzaným nevychyľovanie doštičky, pracuje oscilograf ako voltmeter a ako voltmeter sa do obvodu zapája.
...

Kľúčové slová:

fyzika

kmitanie

kmitočet

oscilograf

voltmeter

odpor

Ohm

napätia

termistor

Lenzov zákon

striedavý prúd

elektrický prúd

magnetická sila

magnetické pole

Faradayov zákovObsah:
 • Testy
  Vypracované otázky
  Protokoly
  Laboratórne merania:
  - Meranie závislosti odporu termistora od teploty
  - Meranie vodivostných vlastností zŕn obilnín
  - Meranie odporov priamou metódou
  - Osciloskopické merania
  Ťahák

Zdroje:
 • prednášky
 • poznámky
 • testy
 • merania