Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 307   projektov
29 nových

Fyzika pre bakalárov - skriptá

«»
Prípona
.pdf
Typ
skriptá
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
2,4 MB
Jazyk
český
ID projektu
43135
Posledná úprava
03.02.2014
Zobrazené
856 x
Autor:
lubica.harnadkova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Skripta do Fyziky:
mechanika
teplo,teplota
mechanické kmitanie a vlnenie
elektrina,magnetizmus
optika
atomistika
fyzikálne vlastnosti látok
elektrické vlastnosti látok
magnetické vlastnosti látok
optické vlastnosti látok
literatura

Kľúčové slová:

mechanika

fyzika

teplota

kmitání

vlnění

optika

atomistika

megnetizmus

radioaktivitaObsah:
 • 1 Mechanika 3
  1.1 Základní pojmy 3
  1.2 Kinematika 4
  1.3 Dynamika 7
  1.4 Mechanická práce a mechanická energie 9
  1.5 Gravitační pole 11
  1.6 Mechanika tuhého tělesa 14
  1.7 Mechanika kapalin a plynů 17
  1.8 Mechanické jevy 21
  2 Teplota, teplo 25
  2.1 Molekulová fyzika 25
  2.2 Termodynamika 30
  2.3 Tepelné jevy 34
  3 Mechanické kmitání a vlnění 36
  3.1 Kmitání 36
  3.2 Vlnění 39
  3.3 Jevy mechanického kmitání a vlnění 42
  4 Elektřina a magnetismus 44
  4.1 Elektrický náboj, elektrické pole 44
  4.2 Elektrický proud 51
  4.3 Magnetické pole 56
  4.4 Elektromagnetické jevy 62
  5 Optika 66
  5.1 Vlastnosti světla 66
  5.2 Částicové vlastnosti světla 68
  5.3 Vlnové vlastnosti světla 70
  5.4 Optické jevy 76
  6 Atomistika 79
  6.1 Elektronový obal 79
  6.2 Atomové jádro 81
  6.3 Jaderné přeměny 83
  6.4 Jevy atomistiky a relativistické fyziky 86
  7 Fyzikální vlastnosti látek 89
  7.1 Mechanické vlastnosti látek 89
  7.1.1 Deformace v tahu a tlaku 89
  7.1.2 Povrchové jevy 91
  7.2 Tepelné vlastnosti látek 92
  7.2.1 Šíření tepla 92
  7.2.2 Vedení tepla 93
  7.2.3 Přestup tepla 94
  7.3 Elektrické vlastnosti látek 95
  7.3.1 Elektrické vlastnosti plynů 96
  7.3.2 Elektrické vlastnosti elektrolytů
  7.3.3 Elektrické vlastnosti pevných látek 101
  7.3.4 Elektrický odpor vodičů v závislosti na geometrickém tvaru a teplotě .. 104
  7.4 Magnetické vlastnosti látek 105
  7.4.1 Diamagnetismus 105
  7.4.2 Paramagnetismus 106
  7.4.3 Feromagnetismus 107
  7.4.4 Magnetická hystereze 107
  7.5 Optické vlastnosti látek 109
  7.5.1 Rozklad světla 109
  7.5.2 Odrazivost, propustnost, pohltivost a rozptyl světla v látce 111
  7.6 Strukturní vlastnosti látek 112
  7.6.1 Difrakce záření látkou 112
  7.6.2 Radioaktivní záření, radon 113
  LITERATURA 116

Zdroje:
 • BEDNAŘÍK, M; ŠIROKÁ, M. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 4. Praha: Prométheus, 2009. 288 s. ISBN 978-80-7196-382-0.
 • BEDNAŘÍK, M; ŠIROKÁ, M; BUJOK, P. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 1. Praha: Prométheus, 1997. 343 s. ISBN 80-7196-068-3.
 • LEPIL, O. Mechanické kmitání a vlnění. 1. Praha: Prométheus, 1994. 135 s. ISBN 80-901619-6-0.
 • LEPIL, O; ŠEDIVÝ, P. Elektřina a magnetismus. 1. Praha: Prométheus, 1995. 398 s. ISBN 80-85849-47-x.
 • SVOBODA, E, a kol. Přehled středoškolské fyziky. 1. Praha: Prométheus, 1996. 497 s.
 • ŠIROKÁ, M; BUJOK, P. Fyzika. 4. Praha: Prométheus, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7196-2.
 • LEPIL, O; BEDNAŘÍK, M; HYBLOVÁ, R. Fyzika pro střední školy. 2. Praha: Prométheus, 1993. 287 s. ISBN 80-901619-7-9.
 • KUBÍNEK, R; KOLÁŘOVÁ, H; HOLUBOVÁ, R. Fyzika pro každého: Rychlokurz fyziky. 1. Olomouc: Rubico, 2009. 227 s. ISBN 978-80-7346-095-2.
 • FOJTEK, A; FOUKAL, J; MÁDR, V. Fyzika pro přípravu k příjímací zkoušce na VŠB-TUO. 1. Ostrava : ES VŠB-TUO, 2007. 140 s. ISBN 978248-1270-5.
 • FEYNMAN, R, a kol. Feynmanovy přednášky z fyziky 2. 1. Havlíčkův brod: Fragment, 2001. 806 s. ISBN 80-7200-420-4.
 • FEYNMAN, R, a kol. Feynmanovy přednášky z fyziky 5. 1. Bratislava: Alfa, 1990. 536 s. ISBN 80-05-00518-0.
 • KREMPASKÝ, J. Fyzika. 1. Bratislava: Alfa, 1987. 752 s.
 • HORÁK, Z; KRUPKA, F. Fyzika. 1. Praha: SNTL, 1976. 1130 s. ISBN 04-011-76.
 • KRUPKA, F; KALIVODA, L. Fyzika. 1. Praha: SNTL, 1989. 672 s. ISBN 80-03-00166-8.
 • SODOMKA, L; FIALA, J. Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1. 1. Liberec: Adhesiv, 2003. 678 s. ISBN 80-239-1417-0.
 • SODOMKA, L; FIALA, J. Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 2. 1. Liberec: Adhesiv, 2004. 678 s. ISBN 80-239-1416-0.
 • MÁDR, V, et al. Fyzikální měření. 1. Praha: SNTL, 1991. 304 s. ISBN 80-03-00266-4.