Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Krídlo - semestrálna práca

«»
Prípona
.doc
Typ
semestrálna práca
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
1,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
38858
Posledná úprava
29.11.2011
Zobrazené
1 748 x
Autor:
stalkeryxo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1 Základné pojmy a zákony pri prúdení vzduchu

Na začiatok je potrebné uviesť dôležité fyzikálne zákony, ktoré sa krídla a jeho fungovania bezprostredne týkajú. Pre zjednodušenie vzťahov budeme považovať vzduch za ideálny homogénny a nestlačiteľný plyn. Ďalšie zjednodušenie sa týka hustoty a teploty vzduchu v rôznych výškach. Teplotu aj hustotu budeme považovať v každej výške za rovnakú.

1.1 Rovnica spojitosti prúdenia

Rovnica spojitosti prúdenia ja vyjadrením zákona o zachovaní hmoty. Pri prúdení v prúdovej trubici premenného prierezu musí byť hmotový prietok vzduchu v ľubovoľnom priereze trubice rovnaký (Obr. 1). Ak vzduch považujeme za nestlačiteľný a s konštantnou hustotou, platí to isté o prietokovom objeme, čo je objem vzduchu pretekajúci daným prierezom za 1 sekundu a vyjadrujeme ho ako súčin plochy prierezu a rýchlosti prúdenia.  

Kľúčové slová:

krídlo

vztlak

profil

prúdenie

BernouliObsah:
 • 1 Základné pojmy a zákony pri prúdení vzduchu
  1.1 Rovnica spojitosti kontinuity
  1.2 Bernoulliho rovnica
  1.3 Laminárne a turbulentné prúdenie, medzná vrstva
  2 Profil krídla
  2.1 Geometrické charakteristiky profilu
  2.2 Vztlak
  2.3 Uhol nábehu
  2.4 Aerodynamické charakteristiky profilu krídla
  3 Krídlo
  2.1 Geometrické charakteristiky krídla
  2.2 Rozloženie vztlaku na krídle

Zdroje:
 • KDÉR, F. a kol.: Učebnice sportovního letce. Praha : Naše vojsko, 1980.
 • SLYŠKO, A.: Aeromechanika. Bratislava : ALFA, 1991.
 • OLŠANSKÝ, O.: Aerodynamika a mechanika letu. Praha : LAA ČR, 1995.
 • GONČARENKO, V.V.: Technika a taktike letov v termike. Bratislava: ALFA, 1981.
 • JÍRA, R. a kol.: Aerodynamika a mechanika letu pro plachtaře. Praha : Naše vojsko, 1963.
 • MIKLEŠ, M., HOLÍK, J., Mechanika tekutín. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2009.