Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 978   projektov
5 nových

Fyzika (laboratórne merania, prednášky, cvičenia, materiály na skúšku)

«»
Prípona
.rar
Typ
prednášky
Stiahnuté
20 x
Veľkosť
2,0 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
35942
Posledná úprava
14.06.2011
Zobrazené
2 965 x
Autor:
robroxflash
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
dynamika,kiematika,moment sily,elektrina - skúška, príklady, laboratórne merania

ukážka:

2. DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU
Pojmy a veličiny:
zotrvačnosť, hmotnosť, hybnosť, inerciálna vzťažná sústava, sila, superpozícia síl, impulz sily, práca, výkon, kinetická energia, potenciálna energia, mechanická energia, typy síl (tiažová, tlaková, trecia, odporová, ťažná, pružná)

Zákony a vzťahy:
Newtonove pohybové zákony, vzťah zrýchlenia a sily, zmena hybnosti a impulz sily, práca, výkon, kinetická a potenciálna energia hmotného bodu, zákon zachovania energie, zákon zachovania hybnosti

Kontrolné otázky:
- Definujte impulz sily a hybnosť, vyjadrite ich vzájomný súvis. - Ukážte, že impulz sily je rovný celkovej zmene hybnosti! - ukážte, že zmena kinetickej energie je rovná práci pôsobiacich síl - aká je výsledná sila pôsobiaca na kvapku, ktorá padá rovnomerným pohybom k zemi - aký impulz udelí stene loptička s hmotnosťou 20 g, ktorá po kolmom dopade rýchlosťou 20 m/s sa od steny dokonale pružne odrazí - aká výsledná sila pôsobí na automobil pohybujúci sa konštantnou rýchlosťou - aká je práca potrebná na zastavenie telesa - vyjadrite kinetickú energiu telesa pomocou hybnosti - aká sila pôsobí na teleso stojace na šikmej doske - ako dochádza k zmene zdanlivej tieže človeka vo výťahu - ktorý zákon vystihuje spätný náraz pušky pri výstrele - popíšte sily pôsobiace na teleso v: pokoji, rovnomernom – zrýchlenom – krivočiarom pohybe  

Kľúčové slová:

mechanika

dynamika

elektrické pole

magnetické pole

kinematika

fyzika

energia

magnetické pole

indukcia

elektrický prúdObsah:
 • 1. KINEMATIKA 2
  Príklady 2
  2. DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU 4
  Príklady 4
  3. DYNAMIKA TUHÉHO TELESA 5
  Príklady 6
  4. GRAVITAČNÉ POLE 6
  Príklady 6
  5. ELEKTRICKÉ POLE 7
  Príklady 7
  6. ELEKTRICKÝ PRÚD 8
  Príklady: 8
  7. MAGNETICKÉ POLE 9
  Príklady: 10
  8. STRIEDAVÉ NAPATIE 10
  Príklady 11
  9. MECHANICKÉ VLNENIE A ELEKTROMAGNETICKÉ POLE 11
  Príklady 12
  10. PLYNY 13
  Príklady 13
  11. KVAPALINY 13
  Príklady 14
  12. TERMOMECHANIKA 15
  Príklady 15
  13. ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI TT 15
  Príklady 16
  14. FYZIKA JADRA ATÓMU 16
  Príklady 16
  -------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Definujte pojem hmotný bod a uveďte príklady, kedy môžeme teleso považovať za hmotný bod.
  2. Popíšte rovnomerne zrýchlený pohyb (dráha, rýchlosť).
  3. Definujte impulz sily a hybnosť, vyjadrite ich vzájomný súvis.
  4. Aká výsledná sila pôsobí na automobil pohybujúci sa konštantnou rýchlosťou. Popíšte tieto sily a dajte ich do súvisu.
  5. Napíšte Steinerovu vetu.
  6. Vyjadrite kinetickú energiu pre všeobecný prípad pohybu tuhého telesa!
  7. Newtonov gravitačný zákon.
  8. Ak elektrický potenciál je v niektorom bode nulový môžem povedať, že v blízkosti nie sú žiadne náboje? Vysvetli!
  9. Napíšte Maxwellove rovnice pre elektrickú indukciu a intenzitu.
  10. Vysvetlite a popíšte vektor prúdovej hustoty.
  11. Môže sa indukovať prúd v cievke rotáciou magnetu vnútri cievky? Ak áno, vysvetli a popíš daný jav.
  12. Čo predstavuje kapacitancia elektrického obvodu?
  13. Aký je rozdiel medzi priečnym a pozdĺžným mechanickým vlnením?
  14. Popíšte izotermický dej.
  15. Ako dochádza k transformácii sily v hydraulickom lise? Aký zákon popisuje daný jav?
  16. Ako znie prvý zákon termodynamiky?
  17. Popíšte rozpad α.
  18. Cyklista sa pohybuje do kopca rýchlosťou 10 km/h a na vrchole sa otočí a absolvuje tú istú trať rýchlosťou 40 km/h. Vypočítajte priemernú rýchlosť.
  19. Aký veľký je v obvode podľa obr. 3 celkový odpor kombinácie?
  20. Nakreslite priebeh prúdu s frekvenciou 10 Hz a Ief = 2.√2.
  21. Kúsok skla má tiaž 1,4 N. Vo vode je jeho zdanlivá tiaž 0,84 N. Vypočítajte hustotu skla.
  22. Aký je moment zotrvačnosti oceľového disku, ak bol roztočený povrazom 60 cm a na povraz pôsobila sila 40 N. Disk sa otáča s frekvenciou 30 ot/s.