Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Metrológia - meranie korekčnej krivky voltmetra a barometra

«»
Prípona
.doc
Typ
meranie
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12223
Posledná úprava
02.10.2019
Zobrazené
1 209 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Úloha 1:
Meranie korekčnej krivky voltmetra.

Cieľ merania:
Zmerať a vykresliť hodnoty korekčnej krivky ručičkového meracieho prístroja voltmetra.

Teoretický rozbor:
Korekcia je hodnota algebraicky pridaná k nekorigovanému výsledku merania, ktorá má za úlohu kompenzovať systematickú chybu. Korekcia sa rovná odhadu systematickej chyby s opačným znamienkom. Treba si však uvedomiť, že systematickú chybu nemôžeme poznať dokonale. Trieda presnosti je vlastne trieda meracích prístrojov, ktoré spĺňajú metrologické požiadavky zamerané na udržanie chýb v špecifikovaných medziach. Merací rozsah prístroja je súbor hodnôt meranej veličiny, pre ktoré výrobca meradla zaručuje, že chyba meradla leží v určených hraniciach. Meracie rozpätie prístroja je absolútna hodnota rozdielu medzi dvoma hranicami rozsahu. Rozsah stupnice - súbor hodnôt ohraničený krajnými údajmi. Vyjadruje sa v jednotkách vyznačených na stupnici, nezávisle od jednotky meranej veličiny a udáva sa spravidla pomocou hornej a dolnej krajnej hodnoty.

Kľúčové slová:

meranie korekčnej krivky

korekčná krivka

metrológia

barometer

voltmeter

digitálny tlakomer

tabuľka

grafObsah:
 • Úloha 1
  Cieľ merania
  Teoretický rozbor
  Podmienky merania
  Súpis použitých meracích prístrojov
  Schéma zapojenia
  Popis merania
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  Spracovanie nameraných výsledkov
  Záver
  Úloha 2
  Cieľ merania
  Teoretický rozbor
  Podmienky merania
  Súpis použitých meracích prístrojov
  Schéma zapojenia
  Popis merania
  Tabuľka nameraných a vypočítaných hodnôt
  Spracovanie nameraných výsledkov
  Záver