Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 787   projektov
6 nových

Strojárska metrológia (všetky zadania z cvičení a materiály na skúšku)

«»
Prípona
.zip
Typ
meranie
Stiahnuté
15 x
Veľkosť
3,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42198
Posledná úprava
08.06.2013
Zobrazené
1 643 x
Autor:
jozef-wolf.zajac
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Vyše 20 vypracovaných zadaní a tiež prednášky z predmetu Strojárska metrológia.

PREDNÁŠKY:
Základné pojmy – presnosť, nepresnosť merania, meranie a význam merania, jednotky merania a metódy merania
Meranie a kontrola
Meranie je činnosť, pri ktorej zisťujeme konkrétnu hodnotu nejakej veličiny
Kontrola je činnosť, pri ktorej zisťujeme či sa nejaká veličina nachádza v predpísaných medziach
V strojárskej praxi rozlišujeme 2 dôležité pojmy
• Presnosť výroby
• Nepresnosť výroby

Príklad spaľovacieho motora v závislosti od vôle a výkonu motora
OBR
Výkon spaľovacieho motora by mal byt čo najideálnejší ( najvyšší ) a tolerancie T)v sa približujú k max výkonu spaľovacieho motora. V tomto prípade by sa výroba značne predražila čo zobrazuje charakteristika v závislosti nákladov od výkonu.

Aby sme získali správny obraz o komplexe výroby spaľovacieho motora, ale aj iných typov súčiastok ,musíme sa zaoberať okruhom nasledovných otázok.
1. nepresnosť súčiastky
2. nepresnosť série
3. nepresnosť výroby
4. nepresnosť výroby

1. Nepresnosť súčiastky
Musíme do nej zahrnúť všetky odchýlky od ideálneho geometrického tvaru a rozmeru t.z. skutočné výrobné plochy na jednotlivých súčiastkach sa budú odchyľovať od ideálnych tvarov, vzájomnou polohou medzi sebou a rozmerom ako aj vzdialenosťou medzi nimi. Vzhľadom k tomu že nie je možné odmerať všetky body súčiastky, vznikajú na súčiastkach jednotlivé body, ktoré vykazujú väčšie alebo menšie hodnoty.
...

+ ZADANIA (pozri obsah)

Kľúčové slová:

základné dĺžkové merania

meranie ozubených kolies

komparačné dĺžkové merania

merania uhlov a kužeľov

merania závitovObsah:
 • ZADANIA:
  Prechodné uloženie, vôľa a presah súčiastok:
  - Vypočítajte najmenšiu vôľu ε, keď priemer súčiastky D = 70 mm a uloženie H8/d10.
  - Vypočítajte presah , kde priemer súčiastky D = 120 mm a uloženie h7/V6.
  - Vypočítajte prechodne uloženie δ, keď priemer súčiastky je 180 mm a uloženie h10/N4

  - Skontrolujte, zmerajte posuvným meradlom o meracom rozsahu 150 mm vonkajší priemer vložky valcov spaľovacieho motora v strednej časti nepriamou metódou.
  - Skontrolujte rovinatosť a rovnobežnosť meracích dotykov priloženého mikrometra pomocou planparalelných doštičiek a určite o aké chyby ide.
  - Pomocou mikrometrickeho odpichu zmerajte vnútorný priemer priloženého ložiskového krúžku.
  - Dutinovým mikrometrom zmerajte vnútorný priemer valčeka.

  - Skontrolujte presnosť základných mierok rovnobežných približnou metódou a rovinatosť koncových plôch mierok pomocou planparalelných doštičiek
  - Pasametrom zmerajte a určite priemer priloženého hriadeľa pomocou pravdepodobnej chyby.
  - Dutinomerom skontrolujte vnútorný priemer priložených valčekov.
  - Číselníkovým odchýlkomerom zmerajte ľubovoľný rozmer priložených súčiastok.

  Meranie uhlov a kužeľov:
  - Pomocou univerzálneho uhlomera zmerajte uhly priložených vzoriek.
  - Optickým uhlomerom zmerajte uhly priložených vzoriek
  - Zmerajte uhol príložky pomocou sínusového pravítka.
  - Zmerajte uhol vnútorného kužeľa pomocou 2 guliek rozličných priemerov.

  Meranie závitov:
  - Pomocou závitových mierok, dĺžkového meradla a tabuliek určite druhy závitov priložených mierok.
  - Pomocou mikrometra na závity zmerajte stredný priemer priloženého závitu.
  - Pomocou meracích drôtikov skontrolujete stredný priemer závitu priloženej vzorky

  Meranie ozubených kolies:
  - Skontrolujte presnosť ozubeného kolesa meraným hrúbky zuba optickým zubomerom.
  - Skontrolujte presnosť ozubeného kolesa meraným miery cez zuby tanierikovým mikrometrom.
  - Skontrolujte radiálne hádzanie ozubeného kolesa a vyznačte jeho priebeh.

  Meranie drsnosti povrchu:
  - Vyhodnoťte drsnosť povrchu priložených vzoriek.
  - Teoreticky popíšte meranie kruhovitosti, meranie mikrotvrdosti, meranie výšky súčiastok.

  + PREDNÁŠKY