Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 602   projektov
19 nových

Fyzika - Zadania: Hustota tuhých látok, Moment zotrvačnosti, Meranie elektrického odporu, Rýchlosť zvuku

«»
Prípona
.rar
Typ
meranie
Stiahnuté
4 x
Veľkosť
0,5 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13356
Posledná úprava
24.11.2020
Zobrazené
1 400 x
Autor:
walc3k
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Potreby: Kovový valček, telesá geometricky pravidelného aj nepravidelného tvaru a hustotu väčšou než hustota vody, teleso s hustotou menšou než hustota vody, nylonové vlákno, nádoba na vodu, teplomer, kontaktné meradlo, mikrometer, váhy so závažím.

Teória: Hustota látky je definovaná podielom hmotnosti a objemu, ktorý zaberá.

V prípade koherencie jednotiek reprezentuje hustota hmotnosť objemovej jednotky látky.
Hustotou telies geometricky pravidelného tvaru možno určiť priamo delením hmotnosti (ktorú určíme vážením) objemom (vypočítaným z rozmerov získaných meraním). Avšak objem telies nepravidelného tvaru nemožno vypočítať z ich rozmerov. V takomto prípade sa objem určuje na základe Archimedovho zákona (nepriama metóda). Hustotu môžeme určiť tiež pomocou pomeru meranej hustoty látky k hustote vody (alebo inej kvapaliny známej hustoty).
Hustota materiálu je dôležitým fyzikálnym parametrom, ktorý má význam aj při technických aplikáciách. V súčasnosti sú známe špeciálne technologické procesy, ktorými možno zmeniť (napr. značne zvýšiť) hustotu drevných materiálov. To otvára nové možnosti ich použitia v technickej praxi.

Poznámka: V drevárskej teórii a praxi sa zatiaľ používajú aj iné pojmy než hustota, napr. objemová hmotnosť. Vo fyzike ich nepoužívame.

Cieľom tejto úlohy je zoznámenie sa s niektorými metódami merania hustoty tuhých látok a uskutočnenie meraní hustoty rôznych materiálov.
...

Kľúčové slová:

fyzika

hustota

tuhá látka

hustota tuhých látok

hmotnosť objem

zotrvačnosť

moment zotrvačnosti

ťažisko

rotácia

elektrický odpor

odpor

voltmeter

zvuk

rýchlosť

rýchlosť zvukuObsah:
  • Hustota tuhých látok
    Moment zotrvačnosti
    Meranie elektrického odporu
    Rýchlosť zvuku

Zdroje:
  • Zadania
  • Výpočty
  • Merania