Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 617   |   Strana 1 / 16


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)
100,0%
2,2 1x
Stolová vŕtačka - TECHNOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZADANIE č.1 - Téma: Zdroje informácií
92,3%
0,5 11x
Grafický 2D vektorový editor ( Dokumentácia, Aplikácia, Zdrojové súbory )
92,3%
0,6 6x
Objektové programovanie ( Systémová príručka, Užívateľská príručka )
92,3%
0,8 5x
Tvorba výkresov v TurboCAD (Aplikovaná informatika)
92,2%
1,3 10x
Analýza vývoja rôznych typov akcií na burzách
91,9%
3,4 1x
Logické systémy - kombinačný sekvenčný obvod
91,2%
0,2 2x
Návrh vybraného stroja alebo zariadenia pre ochranu ŽP a výpočet jeho parametrov
91,2%
0,6 0x
Chat - jazyk C (zdrojový kód, hardvérová a softvérová príručka)
90,5%
0,8 1x
Malý výber a štatistické testovanie
90,4%
0,8 6x
Operačné systémy - Unix (zadanie)
90,0%
0,1 22x
Zoznam väzňov (využitie MySQL, PHP, kaskádove štýly)
89,7%
0,7 17x
Prevodník z kódu 5421 do kódu 5311
89,4%
0,3 4x
Kaderníctvo (Počítačové zadanie G14)
88,8%
2,8 3x
Databázový systém Lekáreň
88,5%
0,4 41x
Procedurálne programovanie (práca s jednorozmerným poľom)
88,4%
0,1 21x
Zložené (kompozitné) materiály
88,1%
0,2 3x
Strojovo orientované jazyky - načítajte zo súboru reťazec znakov ukončený znakom
88,0%
0,1 8x
Urobte prevodník z Grayovho kódu do kód +3
87,8%
0,2 1x
Program na rezerváciu dovolenkových pobytov (programovanie v jazyku C)
87,8%
0,1 3x
Syntéza asynchrónneho obvodu zadaného tabuľkou prechodov a výstupov
87,7%
0,2 3x
Urobte syntézu prevodníka z kódu BCD do kódu 54111
87,6%
0,3 3x
Šachové partie - internetová aplikácia
87,5%
0,1 0x
Programovanie - zadanie v programovacom jazyku C (program pre evidenciu kníh v knižnici)
87,4%
0,1 3x
Syntéza prevodníka z BCD kódu do kódu +3
87,2%
0,2 6x
Evidencia zákazníkov internetového obchodu
87,0%
0,2 1x
Urobte syntézu prevodníka z kódu BCD do kódu 5421
86,8%
0,2 0x
Procedurálne programovanie - projekt štruktúry
86,7%
0,1 13x
Znalostné systémy - Výber LCD televízora pre používateľa
86,6%
0,3 5x
Aplikácie pc techniky 2 (domáce zadania)
86,5%
0,1 31x
Programovanie v jazyku C - zadanie č. 1 (skalárny súčin dvoch zadaných vektorov)
86,4%
0,1 2x
Optimalizačné metódy v manažmente - hotové zadania
86,4%
1,8 16x
ATP-stolový podávač - počítačové zadanie na predmet Automatizácia
86,3%
0,1 3x
Strojovo orientované jazyky (niekoľko zadaní)
86,3%
4,0 18x
Opis a simulácia sekvenčného logického obvodu
86,2%
0,1 13x
Projekt na procedurálne programovanie - jazyk C++
86,2%
0,1 1x
Webové technológie - zadanie XML - elektronický lekársky podpis
86,1%
0,1 4x
Prevodník z kódu 8421 do kódu +3
86,0%
0,7 2x
Aplikácia na prihlasovanie študentov na predmety do 4.ročníka
85,8%
2,1 1x
File system Operations (Operačné systémy)
85,8%
5,5 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: