Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
12 nových

Malý výber a štatistické testovanie

«»
Prípona
.zip
Typ
počítačové zadanie
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
0,8 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
42410
Posledná úprava
31.08.2013
Zobrazené
1 415 x
Autor:
BibianaR
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Štatistika ako vedná disciplína sa zaoberá vysvetľovaním metód skúmania a hodnotenia údajov o hromadných javoch.
Je to veda o metódach kvantitatívneho hodnotenia hromadných javov.
Hromadný jav – každý prírodný alebo spoločenský jav, ktorý sa vyskytuje pri veľkom počte elementárnych jednotiek.

Zadanie č. 1 obsahuje výberový súbor náhodnej premennej x i s konečným počtom n.
Vypočítajte základné charakteristiky:
polohy: priemer, medián, modus
rozptýlenia: variačné rozpätie, rozptyl, štandardná odchýlka, variačný koeficient
tvaru: asymetria, exces

Pomocou Dixonovho neparametrického testu a Grubbsovho parametrického testu overte, či sa vo výberovom súbore nachádzajú odľahlé hodnoty.

Kľúčové slová:

štatistika

malý výber

štatistické testovanie

priemer

medián

modus

štatistika základné charakteristiky

Dixonov neparametrický test

Grubbsov testObsah:
 • 1. Základné charakteristiky polohy, rozptýlenia a tvaru 2
  2. Výber 3
  3. Testy extrémnych hodnôt 3
  3.1. Grubbsov test 3
  3.2. Dixonov test 4
  4. Krabicový graf 5
  5. Medián 5
  6. Výpočet zadania 6

Zdroje: