Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 790   projektov
7 nových

Analogová technika - počítačová cvičení (MICROCAP, PSPICE, SNAP)

«»
Prípona
.pdf
Typ
počítačové zadanie
Stiahnuté
1 x
Veľkosť
2,2 MB
Jazyk
český
ID projektu
13109
Posledná úprava
19.10.2020
Zobrazené
1 286 x
Autor:
emilsuro
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Ověřování činnosti elektronických obvodů lze provést v podstatě dvěma způsoby. Buď experimentálně, kdy je vzorek sestaven z diskrétních součástek a za pomoci vhodné měřicí techniky je zkoumána jeho činnost, nebo lze použít vhodný simulační nástroj - počítačový program. Obě metody mají samozřejmě své výhody a nevýhody. Simulační programy jsou založeny na některé známé numerické metodě řešení obvodů a vyžadují použití vhodných modelů prvků. Tak, jak je metoda řešení obvodů zpravidla dána, je tvorba vhodných modelů pro simulační programy již podstatně složitější, a to především u aktivních prvků. Renomovaní výrobci aktivních součástek běžně poskytují počítačový model daného prvku. Za takový standard jsou považovány modely pro SPICE. Tyto modely jsou použitelné i pro řadu jiných simulačních programů.
Z předchozího tedy vyplývá, že kvalita simulace je dána jednak použitou numerickou metodou a jednak, a to především, požitým modelem. Co se týče používaných numerických metod zde zpravidla problém nenastává. Podstatně horší situace je u modelů vlastních prvků. Je nutno zdůraznit, že neexistuje univerzální model. Použitý model výrazně ovlivňuje dosažené výsledky. To je zapotřebí mít na paměti. Při každé simulaci je proto nutné zvolit vhodný model a seznámit se s jeho strukturou. Může se snadno stát, že sledovaný jev prostě daný model neumožňuje vůbec modelovat a výsledky jsou pak naprosto nepoužitelné aniž si to uvědomíme. V některých speciálních případech je nutné si vhodný model vytvořit. Tvorba modelů je samostatná poměrně složitá vědní disciplína. Pro naše potřeby vystačíme se standardními modely, považujeme však za nutné upozornit na problematiku modelů.
Programová simulace je výkonný prostředek pro ověřování a zkoumání jak základních vlastností obvodů tak i pro detailní chování a vliv určitých parametrů. Je však zapotřebí mít neustále na paměti, že je to pouze prostředek a je třeba vědět, jaké výsledky je možné očekávat, zda jsou reálné, zda je vůbec je možné modelovat, jaká zjednodušení jsou použita a proč. V žádném případě nelze bez rozmyslu považovat výsledky za jednoznačně reálné chování zkoumaného obvodu. Toto vyplývá především z použité numerické metody, použitých modelů a v neposlední řadě i z například nevhodného nastavení simulačního programu nebo vlastností či parametrů vlastní simulace.
...

Kľúčové slová:

meranie

analógova technika

počítač

počítačove cvičenie

microcap

pspice

snap

program

simulačný program

editor

schématický editor

simulátor

digitálny simulátor

analýzaObsah:
 • 1 ÚVOD 2
  2 SIMULAČNÍ PROGRAM MICRO CAP 3
  2.1 MICRO CAP - ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 3
  2.2 SCHÉMATICKÝ EDITOR MC7 4
  2.3 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY V PROGRAMU MC7 6
  2.3.1 Operační zesilovač 6
  2.3.2 Aktivní filtr - pásmová zádrž 14
  2.3.3 Diodové funkční měniče. 18
  3 PROGRAM PSPICE 24
  3.1 ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ 24
  3.2 KRESLENÍ SCHÉMATU 24
  3.3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ V POSTPROCESORU PROBE 29
  3.4 NASTAVENÍ ZÁKLADNÍCH TYPŮ ANALÝZ 31
  3.4.1 Stejnosměrná analýza 31
  3.4.2 Krokování parametru 34
  3.4.3 Kmitočtová analýza 35
  3.4.4 Analýza Monte Carlo 39
  3.4.5 Přechodová (časová) analýza 41
  3.5 ZÁKLADNÍ OBVODOVÉ PRVKY V KNIHOVNĚ 44
  3.6 VYTVOŘENÍ ZNAČKY PRO MODEL NEBO MAKROOBVOD 47
  4 SYMBOLICKÁ ANALÝZA OBVODŮ PROGRAMEM SNAP 50
  4.1 ZÁKLADY SYMBOLICKÉ ANALÝZY 50
  4.2 ZÁKLADNÍ USPOŘÁDÁNÍ PROGRAMU 52
  4.2.1 Struktura 52
  4.2.2 Zadávání parametrů obvodových prvků 53
  4.3 EDITOR SCHEMATICS 54
  4.3.1 Základní příkazy 54
  4.3.2 Knihovna prvků 55
  4.3.3 Nastavení parametrů prvků 56
  4.3.4 Vytváření nových prvků 57
  4.4 UNIVERZÁLNÍ EDITOR32 59
  4.4.1 Základní ovládání 59
  4.4.2 Vytváření nových prvků 61
  4.5 PROGRAM SNAP 63
  4.5.1 Koncepce programu 63
  4.5.2 Postup výpočtu 65
  4.5.3 Okno výsledků 67
  4.5.4 Aproximační analýza 69
  4.6 MODELOVÁNÍ PRVKŮ, FORMÁT KNIHOVNY A NETLISTU 71
  4.6.1 Formát knihovny 71
  4.6.2 Formát netlistu 73
  4.7 PŘÍKLAD POUŽITÍ PROGRAMU 74

Zdroje:
 • Dostál,J.: Operační zesilovače. SNTL, Praha 1981.
 • Vrba,K.-Vrba,K.ml.: Technika analogových obvodů. Skriptum VUT FE, Brno 1983.
 • Vrba,K.-Vrba,K.ml.: Technika analogových obvodů a systémů, sbírka příkladů. Skriptum VUT FE, Brno 1987.
 • Biolek,D.-Hájek,K.-Krtička,A.-Viktorin,J.-Zaplatílek,K.: TERO - Využití počítačových programů v elektrotechnice. VA Brno, 1992.
 • Roden, S. M.: MicroCap 7 - Instrukční manuál. Spectrum Software, Sunnyvale, California, U.S.A., 2001.
 • POSPÍŠIL, J. - DOSTÁL, T.: Teorie elektronických obvodů. Skriptum VUT v Brně, 1997.
 • VRBA,K.-VRBA,K.ml.: Technika analogových obvodů a systému. Sbírka příkladů. Skriptum VUT Brno, 1989.
 • KOLKA, Z.: Analýza elektronických obvodů programem PSpice. Elektronický učební text FEKT VUT v Brně, 2002.