Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Kalkulácie a rozpočty (prednáškay č.1 až č. 7)

«»
Prípona
.rar
Typ
prezentácia
Stiahnuté
8 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
12834
Posledná úprava
27.08.2020
Zobrazené
1 741 x
Autor:
anithka12
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. prednáška: Úvod, Základné pojmy
Riadenie nákladov si vyžaduje aj ich sledovanie z hľadiska vecného, tj. podľa výkonov. To je úlohou kalkulácií vlastných nákladov.
Kalkulácie nákladov a rozpočtovanie umožňujú konkrétnejšie stanoviť úlohy, lepšie sa rozhodovať, kontrolovať náklady, zabezpečiť racionálne hospodárenie s výrobnými faktormi podniku a odhaľovať rezervy pre znižovanie nákladov.

Kalkulovanie nákladov je činnosť, pomocou ktorej zisťujeme plánované alebo skutočné náklady a ostatné zložky ceny na kalkulačnú jednotku. Kalkulácia je výsledok kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov resp. ďalších zložiek ceny na kalkulačnú jednotku.

Náklady predstavujú peňažné ocenenie spotreby a opotrebovania výrobných faktorov. Pri zostavovaní kalkulácií a rozpočtov treba náklady členiť predovšetkým z hľadiska:
- kalkulačného na priame a nepriame
- závislosti od objemu produkcie na variabilné a fixné

Kalkulačná jednotka

je určitý výkon vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovujú náklady. Jednotlivé zložky nákladov predstavujú kalkulačné položky, ich štruktúra závisí od spôsobu zostavovania kalkulácie.
...

Kľúčové slová:

kalkulácie

kalkulácie v poisťovníctve

kalkulácie v bankovníctve

lalkulácie v stavebníctve

kalkulácie v obchodnom podnikuObsah:
 • 1. prednáška: Úvod, Základné pojmy
  2. prednáška: Activity based costing
  3. prednáška: Kalkulácie v poľnohospodárskom podniku
  4. prednáška: Kalkulácie v obchodnom podniku
  5. prednáška: Kalkulácie v stavebníctve
  6. prednáška: Kalkulácie v bankovníctve
  7. prednáška: Kalkulácie v poisťovníctve

Zdroje:
 • Kupkovič, M. a kol.: Kalkulácie a rozpočty, 2000, Sprint, 252 s., ISBN 80-88848-63-6
 • Janok, M.: Nákladové a cenové kalkulácie, 2002, MikaConsult, 227 s., ISBN 80-968504-2-3
 • Tóth, M.: Kalkulácia nákladov podľa čiastkových činností, 2004, Ekonóm, 114 s., 80-225-1909-X
 • Shim, J.K., Siegel, J.G.: Budgeting Basics and Beyond, 2005, John Wiley and Sons, 401 s., ISBN-13 978-0-471-72502-2
 • Emblemsvag, J.: Life-Cycle Costing, 2003, John Wiley and Sons, 320 s., ISBN 0-471-35885-1
 • Petřík, T.: Ekonomické a finanční řízení firmy, 2005, Grada, 372 s., ISBN: 80-247-1046-3
 • Petřík, T.: Procesní a hodnotové řízení firem a organizací, Nákladová technika a komplexní manažerská metoda ABC/ABM, 2007, 912 s., ISBN: 978-80-7201-648-8
 • Veščičík, M.: Metóda Activity Based Costing, dostupné na: http://www.ines.sk/sk/monet/abc.htm
 • Dubcová, G.: Activity Based Costing, dostupné na: http://www.zpns.sk/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=107&Itemid=29
 • Jones, K.:ABC/ABM Tutor. Storage Technology Corporation, 1996, http://www.stortek.com
 • Metodika kalkulácie vlastných nákladov poľnohospodárskych podnikov, dostupné na: http://www.vuepp.sk