Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 784   projektov
8 nových

Súdne inžinierstvo ako systémové technické znalectvo

«»
Prípona
.rar
Typ
prezentácia
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,4 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
43711
Posledná úprava
12.02.2014
Zobrazené
1 655 x
Autor:
peppo
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
TECHNICKÉ ZNALECTVO

Na znalecké dokazovanie sú kladené požiadavky na špeciálne odborné znalosti, kvalifikáciu a skúsenosti, ktoré umožňujú v konaní pred štátnym orgánom v závažných prípadoch, ale aj v prípadoch mimo konania pre občanov a organizácie, priblížiť sa čo najviac k objektívnej pravde pri vlastnom rozhodnutí.

Znalecké dokazovanie :

• prispieva k získaniu dôkazov objektívnej pravdy pre orgány ochrany práva (konanie pred štátnymi orgánmi, najmä súdmi), a to v prípadoch, kedy na zistenie všetkých dôležitých a rozhodujúcich dôkazov sú potrebné špeciálne odborné znalosti, kvalifikácia, skúsenosti, schopnosti vyhľadať (diagnostikovať), analyzovať a vyslovovať súdy k príčinám, priebehu a dôsledkom daného javu;

• napomáha odbornou a poradenskou činnosťou organizáciám a občanom pri právnych úkonoch, ktoré vyžadujú znalecké dokazovanie (znalecký posudok) alebo odborné posudky a stanoviská pre rozhodovanie občana a organizácie pred uskutočnením právneho úkonu, príp. ako prostriedok predchádzania alebo odstraňovania sporov (konfliktov).

Kľúčové slová:

technické znalectvo

súdne inžinierstvo

systém

štruktúra

zásadyObsah:
 • 1. Systémový prístup
  2. História, vymedzenie a členenie technického znalectva
  3. Technické znalectvo ako štruktúrovaný objekt
  5. Etika znalca
  6. Rozdielnosti medzi technickým znalectvom a inými profesiami
  7. Nedostatky a chyby v znaleckom posudku
  8. Záver

Zdroje:
 • ONDRÁČEK, E - JANÍČEK, P.: Řešení problémů modelovaním. Praha, SNTL, 1989.
 • JANÍČEK, P. - PEŠLOVÁ, F.: Materiálové inženýrství z pohledu teorie systémů. Materiálové inžinierstvo, Volume VIII, č. 4/2001.
 • BRADÁČ, A .a kol.: Soudní inženýrství. CERM, Brno, 1997.
 • JANÍČEK, P. - PEŠLOVÁ, F.: Komplexní přístup k řešení kavitačních problémů modelovaním. Inženýrska mechanika č. 5. ročník 7. 2000, str. 373-392.
 • JANÍČEK, P.: Systémové pojetí technického znalectví, Sodní inžinírství 4 ročník 12-2001